Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mit kkellene tenni? a magyar tudomány ünnepe

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mit kkellene tenni? a magyar tudomány ünnepe


Chronological Thread 
  • From: Härtlein Károly <hartlein AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Mit kkellene tenni? a magyar tudomány ünnepe
  • Date: Sun, 29 Oct 2006 05:35:35 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

Tényleg csüggeszto" ez a helyzet, De fo"leg azért, mert egy olyan rendezvény
mint a "A magyar tudomány ünnepe" védnökei névsorát végig böngészve és
eltávolítva a politikusokat onnan, marad jópár olyan név akik nevüket adták,
és meg vagyok gyo"zo"dve, hogy ehhez ha ismernék, olvasták volna végig a mu"sor-
füzetet akkor nem adnák a nevüket.
------------------------------------------------------------------------

Védnökség
Fo"védnökök:
Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke

Védnökök:
Bendzsel Miklós
a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke
Boda Miklós
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke
Gergely János
a Tudományos Ismeretterjeszto" Társulat alelnöke
Gordos Géza
a Mu"szaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének megbízott
elnöke
Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
Makara B. Gábor
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok elnöke
Molnár Károly
a Magyar Rektori Konferencia elnöke
Sótonyi Péter
a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége elnöke
A Rendezvénytanács elnöke:
Pléh Csaba, az MTA fo"titkárhelyettese

------------------------------------------------------------------------
Tudom, gondolom a teljes mu"sort nem olvasta el mindegyik védnök! És ez a baj!
Ismerek néhány idegesíto"en precíz kollégát akik, ha a kezükbe vesznek egy
irományt legyen az látszólag bármilyen kis hordereju" ügy, mégis végigolvassák,
nemtöro"dve sem a saját sem a más látszólag elpocsékolt idejével.


Hiller István kakukktojás ebben a felsorolásban o" politikus és nem tudós,
azért hagytam mégis a névsorban mert jelenleg o" az oktatási miniszter,
Az elo"adás szervezo"i már az elo"zo" oktatási miniszterhez is nyílt levélben fordultak,
hogy támogassa tanaikat:

http://69.61.75.17/~ertem/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4

Különösen veszélyes, hogy esemény védnökeként külön kiemelve az Oktatási és
Kulturális Minisztérium / Oktatás olvasható

Idézek még egy pár sort a honlap nyitó oldaláról, a szöveg mellett Vizi E. Szilveszter
fényképe található.

A tudomány népszeru"sítése, a kutatók munkájának "közfigyelem elo"terébe
állítása" érdekében indította el 1997-ben az MTA "A magyar tudomány
napja" rendezvénysorozatát. Kezdetto"l együttmu"ködtünk a szaktárcákkal,
társadalmi intézményekkel, tudományos szervezetekkel, iskolákkal és
egyetemekkel. A politikai döntéshozatal is érzékelte a programok
számának látványos növekedését, és egy 2003-as országgyu"lési
határozatba foglalta a szervezo"k szándékát, így azóta a rendezvény
elnevezése: "A magyar tudomány ünnepe".


Lakatos Tibor kérdezi:
Nem tudom, hogy ki és konkrétan mit tehetne ennek érdekében, van valakinek ötlete?

Szerintem fel kell hívni a védnökök figyelmét, hogy ilyen elo"adás keveredett az o" általuk védnökölt elo"adás
sorozatba! Szerintem azoknál a védnököknél, akik tudósok és képesek felfogni, hogy milyen veszélyes az o"
tekintélyükkel hitelesíteni egy ilyen tartalmú, elo"adást.

Lakatos Tibor felveti:
Egy esetleges tiltakozásunkra a nyilvánvaló válasz a véleménnyilvánítás szabadságára történo" hivatkozás lenne.
Szerinetm ez a kör nem fog tiltakozni!

Nem kell kérni a betiltást, csak a tudomány hitelesített területéro"l kell kitessékelni o"ket, mert ez nem tudomány.

--
üdvözlettel:
Härtlein Károly


  • [Fizinfo] Mit kkellene tenni? a magyar tudomány ünnepe, Härtlein Károly, 10/29/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page