Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] a magyar tudomány ünnepe 2006

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] a magyar tudomány ünnepe 2006


Chronological Thread 
  • From: tibor.lakatos AT etk.pte.hu
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] a magyar tudomány ünnepe 2006
  • Date: Sat, 28 Oct 2006 09:44:55 +0200 (CEST)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Csüggesztő helyzet, tiszta Amerika... Egy esetleges tiltakozásunkra a
nyilvánvaló válasz a véleménnyilvánítás szabadságára történő hivatkozás
lenne. Esetleg ugyanerre az elvre való hivatkozással el lehetne érni, hogy
ne egyoldalú legyen a véleménnyilvánítás, és ne legyen ennek
kinyilatkoztatás jellege, hanem párbeszéd és vita alakulhasson ki?
Legalább itt, a tudomány területén, azonos súllyal szereplő partnerek
között.
Nem tudom, hogy ki és konkrétan mit tehetne ennek érdekében, van valakinek
ötlete?

Lakatos Tibor
  • [Fizinfo] a magyar tudomány ünnepe 2006, tibor . lakatos, 10/28/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page