Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghívó

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghívó


Chronological Thread 
  • From: "Hudoba Gyorgy" <hudoba.gyorgy AT szgti.bmf.hu>
  • To: FIZINFO <Fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Meghívó
  • Date: Tue, 10 Oct 2006 01:38:02 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: BMF Kando SzGTI

Szeretettel meghívjuk alábbi rendezvénysorozatunkra:

Mindentudás Főiskolája - IV. szemeszter

? ? ? ? ? Kérdőjelek a tudománytörténetben ? ? ? ? ?
Lukács Béla Főiskolája


Mindentudás Főiskolája

A Mindentudás Egyetemének sikere rámutatott arra, hogy a fogyasztói társadalom sugallta szemlélet ellenére is van igény a magas szintű tudományos ismeretekre. A siker mértékét az is mutatja, hogy országszerte több mutációja jelent meg a rendezvénysorozatnak.

A Mindentudás Főiskoláját azért szerveztük meg, mert az internetről letölthető, vagy könyvben megjelent írott változatok, a sajtóban megjelent riportok, a tévés és rádiós közvetítések sem pótolják az élőszó varázsát, a személyes kontaktust az előadóval. A Mindentudás Főiskoláján erre is van lehetőség.

Az első szemeszterben az EU-csatlakozással kapcsolatos aktuális kérdésekkel foglalkoztunk, másodszorra az élet a Világmindenségben témakörben hallgathattuk meg a legújabb tudományos eredményeket. Legutóbb a művészetek válaszait kerestük az ezredforduló kihívásaira.


Lukács Béla Főiskolája

Hogy kicsoda Lukács Béla, azt nagyon nehéz lenne egy mondatban meghatározni.
A Ki kicsoda 2004-es kiadásában a következőket találjuk róla:
Lukács Béla fizikus Budapest, 1947. április 2. ELTE TTK 1965-70. 1970-től a KFKI munkatársa, tudományos tanácsadó. Kutatási területe az általános relativitáselmélet, nehézionfizika, kozmológia, akusztikus beszédfelismerés, színelmélet, történelem. Az MTA Geonómiai Tudományos Bizottság tagja, az anyagfejlődési albizottság elnöke. A Csillagászati és Űrfizikai Bizottság tagja. 126 publikációja jelent meg szakfolyóiratokban. A fizikai tudományok kandidátusa (1980), doktori (1988), MTA Fizikai Díja (1995).

Munkaköre szerint tehát elméleti fizikus, elsősorban relativitáselmélettel foglalkozik, de kutatási területéhez tartozik a kozmológia és a kvantummechanika. Nem csak jól ismeri, hanem laikusok számára is érthető és élvezetes módon tud mesélni ezekről az elvontnak tűnő témákról. Mindezek mellett azonban szinte minden érdekli, mindennel foglalkozik. Lukács Béla igen széles látókörű, több kort és tudományágat felölelő írásai, előadásai révén olyan összefüggésekre képes rámutatni, amelyekről senki nem mondaná meg, hogy bármi közük lehetne egymáshoz. Számos tudományos és tudománytörténeti rejtély megoldásához éppen ilyenre van szükség.
A Mindentudás Főiskolája negyedik szemeszterének előadója egymástól távolinak tűnő kérdések között keres és talál kapcsolatot.

Előadások 2006-ban:

Október 19. csütörtök 18 óra
Kolumbusz az ógörögök nyomdokain

November 16. csütörtök 18 óra
Az Univerzum és a történetírás

December 14. csütörtök 18 óra
A latinok Kína határán

Helyszín:
A Szabadművelődés Háza
Székesfehérvár, Fürdő sor 3.

helyi szervező: Trupka Zoltán
tel.: (22) 314-456,

........................................
Hudoba György



  • [Fizinfo] Meghívó, Hudoba Gyorgy, 10/10/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page