Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mechanika szeminárium féléves programja

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mechanika szeminárium féléves programja


Chronological Thread 
  • From: Insperger Tamás <inspi AT mm.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Mechanika szeminárium féléves programja
  • Date: Mon, 25 Sep 2006 09:59:56 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


MECHANIKA SZEMINÁRIUM
a Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék és
a Műszaki Mechanikai Tanszék
közös szervezésében

Téma: Különféle problémák a mechanika témaköréből (rugalmasságtan,
képlékenységtan, dinamika, törésmechanika, anyagmodellek, szerkezetek
stabilitása, biomechanika, FEM, kontinuummechanika, és még sok minden más).

Hely és időpont: BME, Műszaki Mechanikai Tanszék könyvtára,
kb. kéthetente szerdánként, 14:15 és 15:30 között
(részletesen l. lentebb)

2006. őszi félévre tervezett program:

szept. 27. Constitutive mappings and the acceleration part of material frame
indifference
Wolfgang Muschik
Institut für Theoretische Physik, Technische Universitat Berlin

okt. 2. Dynamics of rod-shaped piezoceramic transducers
hétfő 14:15! Jörg Wauer
Institut für Technische Mechanik, Universit\"at Karlsruhe

okt. 4. Multibody system dynamics and mechatronics
Manfred Hiller
Faculty of Engineering Sciences, University of Duisburg-Essen

okt. 18. A dunaújvárosi híd úsztatásának néhány kérdése
Nasztanovics Ferenc
BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

nov. 8. Tégla- és kőanyagú boltozott hidak biztonságának megítélése és
rehabilitációja
Orbán Zoltán
Pécsi Tudományegyetem, Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék

nov. 22. Optikai módszerek a szilárdtestek mechanikájában
Thamm Frigyes
BME Műszaki Mechanikai Tanszék

dec. 6. Polipropilén ciklikus viselkedésének végeselem-analízise
Pálfalvi Attila
BME Műszaki Mechanikai Tanszék


A szeminárium honlapja: http://www.me.bme.hu/esemeny/szilszem/index.html

Minden érdeklődőt szívesen látunk!
Bagi Katalin és Insperger Tamás

  • [Fizinfo] Mechanika szeminárium féléves programja, Insperger Tamás, 09/25/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page