Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Mindentudás Gimnáziuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Mindentudás Gimnáziuma


Chronological Thread 
  • From: Bukovinszki Ro'bert <ber AT vnet.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Mindentudás Gimnáziuma
  • Date: Sun, 24 Sep 2006 11:37:18 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves László és tisztelt listatagok!

Billenytut ragadtam, bár nem elsore: aludtam rá párat: nekem is nagyon a
bögyömben van az összes ezoterikus és sarlatán...
Azt gondolom azoban, hogy leveled olyan jellegben "dobogós", ami pont sem nem
illik, sem nem célszeru ehhez a listához, ehhez a szakmai "publikum"-hoz:
információk hiányában írsz le olyan véleményt, amivel kritikájában sok
vonatkozásban egyet is lehet érteni, ám teljességében bizony már nem lenne
szerencsés, ha olyanokat bántana, akik nem vétkesek...
A lényeg hogy nem lesz elõadás, és az hogy miként fordulhat elõ ilyen az
már nem fizika...

Ez az egész nem fizika, és az elõadás lemondása elõtt sem volt az.
Szerintem lényegtelen, hogy ki a szervezõ, vagy ki ajánl egy-egy elõadót.
Ezzel a címmel - Tiltott találmányok, paranormális jelenségek - akár még jó
elõadást is lehetne tartani, ha nem Egely lenne az elõadó.
Igen, eddig korrekt.
A döbbenet az, hogy a tantestület tagjai - az igazgató úrral együtt - vagy
teljesen közömbösek az elõadássorozattal kapcsolatban, vagy súlyos
mûveltségbeli hiányosságokkal küzdenek (még azt sem vették észre, hogy Egely
nevét Egeli-nek írták ki a honlapra).
Ez azonban már, mint írtam, információ hiányában már nem az: nem nevezném
muveltségbeli hiánynak pl., ha valaki pont egy Egely-t nem ismer, s elírja
ezért a nevét. Egyáltalán nem közömbös sem a tantestület, sem az igazgató:
több levél is érkezettt hozzájuk, s mivel nem dolga/feladata a honlap
karbantartása - ami egyébként kiváló és dijjazott oldal -, amint tudomást
szerzett arról, hogy mirol is van szó, levetette a hírt, s leállították az
eloadást is. Nem rónám meg a tesitanárt sem úgy, hogy nem ismerem a
körülményeket: akik a tudományt és az általa képviselt szemlélet mindenek
elottinek tartják, nem véthetnek ilyen módon!
Ne ítélj korán s csak "csípobol", mondhatnám: ne engedj érzelmeidnek,
indulataidnak: amivel pl. én egyébként MAXIMÁLISAN egyetértek!
A felnövekvõ generáció nevelése, oktatása ma sok iskolában ilyen emberek
kezében van - és ez mind a fizikán, mind Egelyn túlmutató, súlyos gondja a
mai társadalomnak. A szülõk többségérõl is hasonló vélemény fogalmazható meg.
A kollégák közbelépése nélkül az elõadás gond nélkül "átment" volna.
Ebbol a hangyányi kis viharból kár ilyen súlyos következtetést levonni: ha
ilyen módon reagálunk, abból csak olyan sárdobálás keletkezik, ami vizet és
vizet és vizet követel s ennek ellenére egy ido után tuzoltást igényel. Ez
pedig mindennek használ, csak a helyes célnak nem!
Örülök neki, hogy sikerült "kilõni" egy Egely-elõadást, de közben arra
gondolok, hogy ezzel talán sok diák, aki izgalommal várta a Mester
világmegváltó gondolatait, és a varázslatos, izgalmasnak ígérkezõ cirkuszt,
most csalódott és ellenszenvet érez az elõadást megfúró tudósok és a valódi
tudomány iránt. Ezek után talán még inkább vonzódni fog az áltudományokhoz.
Úgy gondolom, hogy ha egy jól pozícionált eloadást felajánl valaki, az iskola
örömmel fogja beütemezni, különösen, hogy így alakult: nem volt haszontalan
sem a debreceni, sem az ELTE-s találkozó, ahogy a listán olvasom a
beszámolókat...
Nem lehet úgy egy jól felszerelt, hatalmas hadsereget legyõzni, hogy néha
egy-egy katonát kilövünk, aki véletlenül a látóterünkbe kerül. Elnézést
kérek, amiért ismétlem magam: ma Magyarországon az ezoterika, az
irracionalizmus, a New Age, az áltudományok, a népbutítás elleni küzdelemnek
nincsenek meg az intézményes keretei és a jogi támogatottsága (a magyar
joganyagban 2 helyen fordul elõ az áltudomány szó), pedig ezek romboló hatása
beláthatatlan.
Ismét egyetértek Veled: épp ezért, mivel a tudomány képviseloi kevesebben
vannak, jól átgondolt módon szabad csak reagálni és viselkedni! Még egy ilyen
viszonylag szuk körben is: én nem szívesen bántanék meg egy olyan tanárt sem,
aki pl. olvassa ezt a listát!

Lobbizni kell olyanoknak, akiknek módjában áll: igen, jó a címed, ha
irónikusnak is szántad: ott van a Mindentudás Egyetemének
kezdeményezo/szervezo gárdája: meg kell keresni oket - szerintem bizonyosan
van közöttük, aki olvassa ezt a listát -, talán épp az ELFT nevében
valakinek, s támogatást kell kérni eloadásokhoz, ami célzottan mehetnek pl.
középiskolák irányába, s nem olyan, a felnövekvok számára túl magas igénnyel,
mint a ME...

Igen, sajnos állami irányból kevés, talán semmi valós,
megtámogatott/kinyilvánított szándék nincs az áltudományok elleni
fellépésrol, és sajnálatos módon kevesen és sikertelenül álltak pl. Vágó
István kezdeményezése mellé, ami oly rosszul sült el :-(
Nem tudom, hogy felso/állami vezetés körében ismert-e ez a lista, s van-e
olyan, megfelelo döntési lehetoséggel, anyagi lehetoséggel is rendelkezo
vezeto, de ha nem, hát talán olyan listatag akad, aki próbálkozhat ilyen
irányba...
Például kötelezõvé kellene tenni tanári könferenciákon, továbbképzéseken a
tanárok (nem csak a fizikatanárok!) felkészítését az áltudományok elleni
fellépésre, továbbá a tananyag (nem csak a fizika) és a tanterv részévé
kellene tenni az áltudományok és ezoterikus nézetek ellen védelmet adó
gondolkodás kialakítását.
"Szívem" szerint támogatnálak ebben, ám nem tudom, hogyan lehetne vagy épp
célszeru lenne-e a "kötelezoség kényszerével" harcolni: túl "liberális" a mai
oktatás. Talán hasznosabbak a tartalmas, tényszeru fellépések, oktatási
lehetoség, KELLO MÉRTÉKU és államilag támogatott ismeretterjesztés, AMI
VISZONT ÖSSZTÁRSADALMI ÉRDEK: nem tudom, hogy pl. a mostani oktatási tárca az
onnanhallható tartalmatlan lózungoktól meghall-e ilyet, birtokában van-e e
KÖTELESSÉGÉNEK???

A béke és a céltudatos fellépés nevében köszönöm mindenki figyelmét és idejét
:-)
BeR


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page