Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Pályázat középiskolai tanároknak

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Pályázat középiskolai tanároknak


Chronological Thread 
  • From: "Kovach Adam" <kovach AT atomki.hu>
  • To: "Fizinfo" <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Pályázat középiskolai tanároknak
  • Date: Wed, 30 Aug 2006 11:17:16 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

PÁLYÁZATI FELHIVÁS

A "Science on Stage" nemzetközi program hazai szervezőbizottsága pályázatot
hirdet természettudományi szakos középiskolai tanárok részére

HOGYAN TANITANÁM?

címmel, tetszőlegesen kiválasztott, legalább két középiskolai tárgy (fizika,
kémia, biológia, földrajz) tananyagát érintő interdiszciplínáris téma
didaktikai feldolgozására.

A pályaművek elvárt terjedelme 7-10 oldal.

Beküldési határidő: 2006 december 15.

A pályaműveket lehetőleg elektronikus úton (.doc, vagy .pdf formátumban) a
mail.elft AT mtesz.hu
címre, a levél tárgyaként a "Science on Stage pályázat"
szöveget feltüntetve kérjük eljuttatni. Postai beküldés esetén a cím: Eötvös
Loránd Fizikai Társulat, 1371 Budapest, PF. 433.

Díjazás: A legjobb pályamunka beküldője 30 eFt értékű könyvutalványban
részesül- Második és harmadik díj: 20 eFt ill. 10 eFt értékű könyvutalvány.

A szervezőbizottság nevében:
dr. Kovách Ádám
a program hazai koordinátora
(kovach AT atomki.hu)

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page