Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghívó konferenciára - tanároknak

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghívó konferenciára - tanároknak


Chronological Thread 
  • From: "Kovach Adam" <kovach AT atomki.hu>
  • To: "Fizinfo" <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Meghívó konferenciára - tanároknak
  • Date: Wed, 30 Aug 2006 11:22:42 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

MEGHIVÓ

a "Science on Stage" program hazai előkonferenciájára

A nemzetközi "Science on Stage" program hazai szervezőbizottsága 2006.
szeptember 29 és október 1 között, Székesfehérváron rendezi meg a program
hazai fő konferenciáját. A konferencia célja kettős:
- alkalmat adni a természettudományok oktatásában és népszerűsítésében új,
érdekes megoldások ismertetésére, új oktatási módszerek, kísérletek
bemutatására, a tapasztalatok közvetlen cseréjére
- az ismertetett munkák alapján kerülnek kiválasztásra azok a
tanárkollégák, akik a magyar delegáció tagjaiként, a szervezők
költségviselésével részt vehetnek a program 2007. április 2-6 között
Grenoble-ban megrendezendő fesztiválján. A kiutazók műhelyeken, a
felállítandó magyar stand bemutatóhelyein szerepelnek majd, továbbá plenáris
programokon, műhely-foglalkozásokon vesznek részt.

A székesfehérvári konferenciára várunk mindenkit, akinek új ötletei vannak a
természet-tudományok, a fizika, a kémia, a biológia és határterületeik
tanításának érdekesebbé tételéhez, a tudomány népszerűsítéséhez. Keresünk
újszerű kísérleteket, módszereket, új tananyagokat és ötleteket.
Mivel a határidő szűk, kérjük, hogy aki ezt a felhívást olvasta, legyen
szíves kollégáinak, ismerőseinek is ajánlani. Hangsúlyozzuk, hogy a
konferencia egyben "selejtező" a program központi rendezvényére.

Kérjük tehát, hogy akit a rendezvény érdekel, be akar mutatni valamit,
műhelyt tartana, kiállítana, jelentkezzen 2006 szeptember 15-ig a következő
címen:
Ujvári Sándor,
8000, Székesfehérvár Sütő utca 38.II.12.
tel: (22) 326 954
mobil: 06 30 913 2470
e-mail:
ujvari AT mail.datatrans.hu

Jelentkezni a bemutatandó munka vázlatával lehet e-mailban, postán vagy
telefonon. A részleteket a rövidesen megjelenő első körlevélben írjuk meg. A
konferencia szűk időbeli keretei miatt a szervezőbizottság a programok közül
válogat, és a legjobbakat hívja meg Székesfehérvárra. A vázlatokat angolul,
vagy németül is kérjük, és Fehérváron a program rövid összefoglalását
(két-három percben) ezen a nyelven kérjük előadni. A teljes (15-20 perces)
előadás nyelve természetesen magyar.

A meghívottak kollégiumi szállásának valamint ellátásának költségeit a
szervezőbizottság fedezi. Azoktól a résztvevő kollégáktól, akik nem
pályáznak a fesztiválon való részvételre, de részt kívánnak venni a
székesfehérvári konferencián, a szállásköltség (napi 1400 Ft) megtérítését
kérjük.

Kovách Ádám
ELFT főtitkár
a program nemzeti koordinátora
kovach AT atomki.hu
  • [Fizinfo] Meghívó konferenciára - tanároknak, Kovach Adam, 08/30/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page