Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Tue, 29 Aug 2006 13:21:34 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Meghivoó
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
RENDKÍVÜLI
szemináriumára

Elõadó: BAKOS GÁSPÁR

Cím: "HAT-P-1"

Kivonat:
A szemináriumon a HATNet elsõ extraszoláris bolygójának a felfedezésérõl
fogok beszélni.

A szeminárium idõpontja: 2006. szeptember 4, hétfõ 14 óra

Helye: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 13-17Patkós László s.k.

  • [Fizinfo] Csillagda szeminariuma, Kalman Belane, 08/29/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page