Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Állás az MFA-ban

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Állás az MFA-ban


Chronological Thread 
  • From: Kiraly Peterne <kiraly AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Állás az MFA-ban
  • Date: Tue, 11 Jul 2006 07:56:07 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Dr. Lábár János kérésére teszem közzé az alábbi álláshirdetést.

Üdvözkettel
Király Péterné
------------------------

Elméleti számításokban jártas, post-doc szintű fizikust keresünk az MFA
Vékonyréteg-fizika Osztályára. A sikeres pályázó feladata lesz az
osztályon folyó kisérleti munkához kapcsolódó, az osztályon új,
elméleti számítások meghonosítása (projekt elnyerése, vezetése, PhD
hallgatók képzésében részvétel). A pályázó eddigi hátterétől függően
több, alternatív tematika jön szóba:

1/ réteg-épülés atomi folyamatai
2/ molekulár-dinamikai szerkezet-relaxáció
3/ sávszerkezet-számítás EELS és egyéb fizikai mérések értelmezéséhez
4/ Reverse Monte Carlo és elektrondiffrakció alapú szerkezet-modell-
optimalizálás.

Közalkalmazotti bérezés a kutatókra vonatkozó tábla szerint. Hat hónap
határozott idejű szerződés után határozatlan idejű közalkalmazotti
alkalmazás lehetséges. Besorolás eddigi teljesítmény alapján, a
kutatókra vonatkozó szabályok szerint. Az első hat hónapban az elvárás,
hogy az osztály többi kutatójával együttműködve egy (kutatási pénzért
való pályázásra alkalmas) kutatási projektet dolgozzon ki, illetve (egy
feladat sikeres megoldásával) demonstrálja, hogy a szükséges számítási
technikát hatékonyan tudja használni. Munkáját egy tucat tapasztalt
kisérleti kutatóból, 2-3 számítási munkát végző kutatóból és néhány PhD
hallgatóból álló csapat részeként végzi majd.

Fontos elvárt tulajdonságok: csapatmunkára való készség, ezen belül
önálló feladatmegfogalmazás, önálló munkavégzés készsége.

Jelentkezés (Szakmai önéletrajz, publikációs lista, hivatkozási lista):
Dr. Lábár János, DSc
Tudományos Osztályvezető
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MFA)
Vékonyréteg-fizika Osztály
1121 Budapest, Konkoly-Thege M. u. 29-33 (KFKI telephely)
e-mail:
labar AT mfa.kfki.hu
Tel: +36 (1) 392-26-92
  • [Fizinfo] Állás az MFA-ban, Kiraly Peterne, 07/11/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page