Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] grof Spanyol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] grof Spanyol


Chronological Thread 
  • From: "Dr. Gyula Bencze" <gbencze AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] grof Spanyol
  • Date: Mon, 10 Jul 2006 17:15:50 +0200 (CEST)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

A Gróf Spanyol Zoltán találmánya elleni összeesküvés új szakaszába
lépett. A Leleplezõ c. nagypresztizsü folyóirat 14 oldalas cikket
közöl a feltaláló tollából, amelybõl megtudható, hogy egy egész
ország tudományos közössége, a világ nagyhatalmai és a hülye
székelyek mind összeesküdtek ellene. A cikk oldalai letölthetõk a
http://szkeptikus.bme.hu/spanyol/leleplezo helyrõl.

A szerzõ kedves szavakkal illet mindenkit, aki nem akarja hagyni,
hogy a magyarságot a víz elégetésével megmentse, Széchenyi István
szavai nyomán megállapítja hogy talán az egész népet le kellene
cserélni.

A cikk tudományos szenzációkat is tartalmaz, többek között közli,
hogy a kvarkok “spin száma fajtájuk szerint változó, lehet -1/2,
1/3, -1/3, 2/3 is”. Továbbá “ az atom nem olyan mint a Julcsa néni
tortája… A gamma egyesül a negatív elektronnal, így képzõdik belõle
a neutron..”

A cikk elolvasását mindenkinek ajánlom, aki nem fél attól, hogy
kiderül
róla, nem magyar, Az üldözött gróf szerint ugyanis “Várjuk magyar
testvéreinket, hiszen jelszavunk az, hogy aki magyar velünk tart”.

Ehhez már csak a közismert kommunista és magyarellenes Johann
Wolfgang Goethe szavait idézhetjük a túlnyomóan német
mûveltségû feltalálónak: "Gegen Dummheit kämpfen selbst Götter
vergebens."

Bencze Gyula
KFKI RMKI
Dr. Gyula Bencze
Research Institute for Particle and Nuclear Physics
H-1525 Budapest 114, P.O.B.49
Phone: (36-1) 392-2728
Email:
gbencze AT rmki.kfki.huDr. Gyula Bencze
Research Institute for Particle and Nuclear Physics
H-1525 Budapest 114, P.O.B.49
Phone: (36-1) 392-2728
Email:
gbencze AT rmki.kfki.hu  • [Fizinfo] grof Spanyol, Dr. Gyula Bencze, 07/10/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page