Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Kiegészítés pályázati felhíváshoz

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Kiegészítés pályázati felhíváshoz


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: mind AT atomki.hu, fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Kiegészítés pályázati felhíváshoz
  • Date: Fri, 16 Jun 2006 12:52:44 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>


A "Pályázat fiatal kutatói állásokra az Atomkiban" témájú
június 12-i e-mail kegészítéseképpen megadom a felhívásban
szereplő témák témavezetőinek nevét és e-mail címét:

1. Klímaváltozás követése környezeti izotópok segítségével -
- Svingor Éva
(svingor AT atomki.hu)
2. Radioaktivitás fémes közegben - Fülöp Zsolt
(fulop AT atomki.hu)
3. Programozható logikai áramkörökön alapuló hálózati adagyűjtő
rendszerek fejlesztése orvosi képalkotó berendezésekhez -
- Molnár József
(jmolnar AT atomki.hu)
4. Környezeti analízis elektronspektroszkópiai módszerek és
molekulapálya-elmélet alkalmazásával
- Kövér László
(lkover AT atomki.hu)
5. Biomolekulák ionokkal történő ütközéseinek vizsgálata -
- Sulik Béla
(sulik AT atomki.hu)
6. Higgs-bozonok keresése az LHC CMS-detektorával -
- Horváth Dezső
(horvath AT rmki.kfki.hu)
7. Egzotikus magfizikai vizsgálatok - Fülöp Zsolt
(fulop AT atomki.hu)
8. Alkalmazott ionnyaláb-analitika - Simon Alíz
(a.simon AT atomki.hu),
Rajta István
(rajta AT atomki.hu)
9. Protonnyalábos mikromegmunkálás - Rajta István
(rajta AT atomki.hu)


A témák rövid leírása megtalálható az Atomki weblapján
(http://www.atomki.hu) a Hírek, események rovatban

Máté Zoltán

  • [Fizinfo] Kiegészítés pályázati felhíváshoz, Zoltan Mate, 06/16/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page