Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, június 9. péntek

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, június 9. péntek


Chronological Thread 
  • From: Fodor Gyula <gfodor AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, június 9. péntek
  • Date: Tue, 6 Jun 2006 11:24:38 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Tisztelettel meghívjuk

Molnár Dénes
(Purdue Egyetem USA)

"Nehéz kvarkok és a kvark-gluon plazma RHIC energián"

címmel tartandó szemináriumára.

Helye: KFKI RMKI III. ép. Tanácsterem
Ideje: 2006. június 9. péntek du 14.00 óra


Szívesen látunk minden érdeklődőt.
Fodor Gyula
  • [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, június 9. péntek, Fodor Gyula, 06/06/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page