Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Allashirdetes

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Allashirdetes


Chronological Thread 
  • From: Kiraly Peterne <kiraly AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Allashirdetes
  • Date: Tue, 23 May 2006 09:45:06 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

Technikai ok miatt én továbbítom Kasztovszky Zsolt levelét.
Üdvözlettel Király Péterné
--------------------------------------------------------------
---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 23 May 2006 09:25:05 +0200
From: Zsolt Kasztovszky
<kzsolt AT alpha0.iki.kfki.hu>
Reply-To: Zsolt Kasztovszky
<kzsolt AT iki.kfki.hu>
--------------------------------------------------------------

ÁLLÁSHIRDETÉS

Az MTA Izotópkutató Intézete Nukleáris Kutatások Osztálya
pályázatot hirdet.

Az állásajánlatunkat egy EU-s támogatást nyert új projektünkben
elvállalt feladatok megoldására írjuk ki. A projekt címe:
„Elemzés rezonancia neutronbefogásos képalkotással és más neutronos
technikával” (ANCIENT CHARM).
Az ANCIENT CHARM projekt fő feladata tárgyak háromdimenziós elem-
és fázisösszetételének meghatározása a projektben kiválasztott
régészeti tárgyak esetében.

További információ a következő honlapon található:

http://ancient-charm.neutron-eu.net/ach/

A multinacionális projektben résztvevő NKO, olyan fizikust vagy
radiokémikust keres, aki rendelkezik gamma-spektroszkópiai és
analitikai tapasztalattal.

Elvárások:
A jelölt legyen képes együttműködni az ANCIENT CHARM projektben résztvevő
kutatókkal,
különböző mérőberendezéseket programozni vagy programozását irányítani,
segítséget nyújtani moduláris nukleáris berendezések és a 3D-s mérőhely
kialakításában,
a projekttel kapcsolatos méréseket elvégezni,
magas szinten angolul írni, olvasni és beszélgetni.

Az állás 30 hónapos időtartamú és 2006. január 1-jétől lehet betölteni.
A munka nyelve angol és/vagy magyar. Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen
megpályázná a fenti pozíciót, kérjük, hogy pályázatát (magyar és angol
nyelvű önéletrajz, 2 ajánlólevél, motivációs levél) küldje el az
alábbi címre lehetőleg elektronikus formában:

Dr. Tamás Belgya
osztályvezető

MTA Izotópkutató Intézet Nukleáris Kutatások Osztálya

Konkoly-Thege M. u. 29-33 H-1121 Budapest, Hungary
e-mail:
belgya AT iki.kfki.hu

Az állásra történő jelentkezések értékelése 2005. november 1-jén kezdődik
és addig tart, amíg az állás be nincs töltve.

  • [Fizinfo] Allashirdetes, Kiraly Peterne, 05/23/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page