Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MTA Izotopkutato Intezetenek kovetkezo szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MTA Izotopkutato Intezetenek kovetkezo szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: Kiraly Peterne <kiraly AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] MTA Izotopkutato Intezetenek kovetkezo szeminariuma
  • Date: Tue, 23 May 2006 09:41:58 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

Technikai ok miatt én továbbítom Kasztovszky Zsolt levelét.
Üdvözlettel Király Péterné
--------------------------------------------------------------

Date: Tue, 23 May 2006 09:17:01 +0200
From: Zsolt Kasztovszky
<kzsolt AT alpha0.iki.kfki.hu>
Reply-To: Zsolt Kasztovszky
<kzsolt AT iki.kfki.hu>

--------------------------------------------------------------
Tisztelt kollégák!

Az MTA Izotópkutató Intézetének következő szemináriuma
2006. június 7-én 13:30-kor lesz.

Az előadás címe:

Kasztovszky Zsolt & Belgya Tamás:

ANCIENT CHARM: egy új Európai Uniós kutatási program régészeti
leletek térbeli anyagvizsgálatára neutronnyaláb alkalmazásával

Összefoglaló

Az archeometria tudománya számos kémiai és fizikai módszert alkalmaz a
kulturális örökség tárgyi emlékei mikroszerkezetének (elemi-,
kristályszerkezeti-, stb. összetételének) vizsgálatára. Ezek legtöbbje
a műtárgyak részleges vagy teljes roncsolásával jár. Az analízisre
gyakran alkalmazott röntgenfotonok ill. a töltött részecskék, mint
„vizsgálati eszközök” csak korlátozott mértékben hatolnak be a tárgy
belsejébe. Ezzel szemben a neutronok szinte gyengítetlenül haladnak át
a legtöbb anyag néhány centiméterén. A neutronok keltette
magreakciókat követően a besugárzott minta indukált radioaktivitása
általában gyorsan lecseng, a tárgy nem szenved maradandó károsodást. A
fenti tulajdonságok miatt a „neutronos” módszerek széles körben
alkalmazhatók archeometriai kutatásokban. A prompt gamma aktivációs
analízis (PGAA) során a termikus ill. hideg (16K) neutronok befogását
követő prompt- és késő gamma fotonokat detektáljuk. Szinte valamennyi
atommag kibocsát különböző energiájú, ún. karakterisztikus
prompt-gamma fotonokat. Számos atommag az epitermikus tartományban
rezonancia-szerűen fogja be a neutronokat, és szintén karakterisztikus
gamma fotonokat bocsát ki, ezen alapul a rezonancia-befogásos
aktivációs analízis (NRCA). A neutronok szóródási tulajdonságain
alapul a repülési idő neutrondiffrakciós (TOF-ND) és a kisszögű
neutronszórásos (SANS) analízis. Valamennyit alkalmazták már korábban
régészeti tárgyak vizsgálatára, eddig azonban csupán tömbi (bulk)
analízisre.
Az ANCIENT CHARM projekt fő célkitűzése egy átfogó – térbeli
elemösszetétel meghatározásra ill. képalkotásra alkalmas – módszer
kidolgozása a fent említett módszerek együttes tovább fejlesztésével,
különös tekintettel az NRCA-ra. A 3D elemtérkép vékony
neutronnyalábbal (ún. „pencil-beam”), a vizsgálandó tárgy automatizált
mozgatásával és megfelelő detektor-rendszerrel elvileg megvalósítható,
amint ezt előkísérleteink is igazolták. A hároméves kutatási
programban 10 európai kutatóintézet vesz részt. A részfeladatokat ún.
„munkacsomagokra” („workpackages”) osztottuk. Az MTA Izotópkutató
Intézet NKO a projekt második munkacsomagját (WP2) irányítja.
Feladatunk egy új mérőrendszer felépítése, a „bulk” PGAA kiterjesztése
az elemtérképezés (PGAI) és a neutron tomográfia (NT) egyesített
alkalmazása irányába. A kezdeti kísérleteket megfelelően kialakított
próbatesteken, majd régészeti tárgyak „nemes” másolatán végezzük. A
próbatesteket valamint a „nemes” másolatokat a Magyar Nemzeti Múzeum
kutatói készítik el. A vizsgálatokra érdemes, értékes és fontos
információt rejtő régészeti tárgyakat szintén a Magyar Nemzeti Múzeum,
valamint a Leideni Egyetem és a Római Egyetem munkatársai választják
ki.
Az előadás bevezetőjében rövid áttekintést adok az archeometria
tudomány részterületeiről, nemzetközi és hazai kutatócentrumokról,
együttműködésekről, valamint a fő konferenciákról és folyóiratokról.

Kapcsolódó honlapok:

http://ancient-charm.neutron-eu.net/ach

http://www.ace.hu/acharm/


Helyszín: KFKI-telephely XXI/B. épület III. emelet

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kasztovszky Zsolt

----------------------------------------------------------------------





  • [Fizinfo] MTA Izotopkutato Intezetenek kovetkezo szeminariuma, Kiraly Peterne, 05/23/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page