Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, május 5.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, május 5.


Chronological Thread 
  • From: Fodor Gyula <gfodor AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, május 5.
  • Date: Tue, 2 May 2006 10:53:02 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Tisztelettel meghívjuk

Lévay Péter
(BME Elméleti Fizika Tanszék)

"STU fekete lyukak és a kvantum összefonódottság"

címmel tartandó szemináriumára.


Helye: KFKI RMKI III. ép. Tanácsterem
Ideje: 2006. május 5. péntek du 14.00 óra

Szívesen látunk minden érdeklődőt.
Fodor Gyula
  • [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, május 5., Fodor Gyula, 05/02/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page