Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] BME fizikus doktori iskola

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] BME fizikus doktori iskola


Chronological Thread 
  • From: Vida Mária <vidamari AT ttdh.bme.hu>
  • To: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] BME fizikus doktori iskola
  • Date: Mon, 10 Apr 2006 08:30:10 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

Pályázati felhívás

A 2006-2007. tanévben induló PhD képzésben való részvételreFizikai Tudományok Doktori Iskola

BME Természettudományi KarA BME Természettudományi Kar meghirdeti a 2006/2007. tanév doktori (PhD)
képzésében való részvételre történő jelentkezést a

Fizikai tudományok területén a

Kondenzált anyagok fizikája (Szilárdtestfizika, Anyagtudomány, Statisztikus
fizika)

Alkalmazott fizika (Optika, Lézerfizika, Holográfia, Felületfizika)

és Reaktorfizika

tudományágakban.A pályázat kitöltött jelentkezési lapjához az alábbiakat szükséges csatolni:

a.. Szakmai önéletrajz
b.. Egyetemi oklevél, illetve a 2006-ben diplomázók esetében a leckekönyv
másolata
c.. Nyelvtudást igazoló bizonyítvány
d.. Szakmai publikációk jegyzéke
e.. Rövid kutatási terv
f.. A választott témakörben a szakterület két elismert képviselőjének
írásos ajánlása
g.. Felvételi eljárási díj (7.600,-Ft.) befizetését igazoló csekkszelvény
(Csekket a Dékáni Hivatalban lehet beszerezni)

A jelentkezéseket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
Természet-tudományi Kar Dékánjához címezve kell benyújtani (BME TTK - 1111
Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. emelet 56.) Érdeklődni lehet a
463-19-19 telefonszámon (Vida Mária), valamint a
vidamari AT ttdh.bme.hu
e.mail címen.

A részletes PhD témakiírások és a jelentkezésre vonatkozó további információk
az alábbi internet címen találhatók meg:http://dept.phy.bme.hu/phd/(BME R Szervezeti Felépítés R TTK R Fizikai Tudományok Doktori Iskola)A jelentkezési lap és az ajánlási formanyomtatvány a TTK Dékáni Hivatalában
kérhető, illetve letölthető a fenti internet címről.A pályázat beadásának határideje:

2006. május 31.


  • [Fizinfo] BME fizikus doktori iskola, Vida Mária, 04/10/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page