Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Öveges József Díj fizikatanároknak (fwd)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Öveges József Díj fizikatanároknak (fwd)


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Öveges József Díj fizikatanároknak (fwd)
  • Date: Wed, 5 Apr 2006 14:57:32 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

Forrás:
---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 5 Apr 2006 13:09:29 +0200 (W. Europe Daylight Time)
From: Csaba Sukosd
<sukosd AT reak.bme.hu>
Subject: Re:Öveges József Díj fizikatanároknak


--- PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖVEGES JÓZSEF DÍJRA ---

A Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége az iskolai fizikaoktatás kísérletes
jellegének erosítésére és a kísérletezo fizikatanárok elismerésére 2006.
márciusában Öveges József Díjat alapított. A díjat iskolában oktató
fizikatanárok nyerhetik el, az általuk benyújtott pályázat alapján.

A Díj Alapító Okirata a következo címen olvasható:
http://www.reak.bme.hu/mnt/Ovegesdij/Oveges_Alapokirat.pdf.

Az Öveges Díj egy bronzból készült kisplasztika, a díj elnyerését tanúsító
oklevél, valamint 2006-ban 100 000,- Ft egyszeri tudományos ösztöndíj.

Ezúton hívjuk fel a fizikatanárokat, pályázzanak az órákon bemutatott
(tanári vagy tanulói) kísérletekkel!

A pályázat beadási határideje: 2006. október 15.

További tartalmi és formai tudnivalók a részletes Pályázati Felhívásban
az Öveges Díj WEB-lapján találhatók:

http://www.reak.bme.hu/mnt/Ovegesdij/

Budapest, 2006. április 5.

Sükösd Csaba, az MNT elnöke
  • [Fizinfo] Öveges József Díj fizikatanároknak (fwd), Szalay Kati, 04/05/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page