Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MTA XI.Oszt unnepi ulese - apr.7.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MTA XI.Oszt unnepi ulese - apr.7.


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] MTA XI.Oszt unnepi ulese - apr.7.
  • Date: Wed, 5 Apr 2006 13:13:21 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 5 Apr 2006 10:28:01 +0200
From: Neményi Márta
<nemenyim AT office.mta.hu>


A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

ÉS

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETE


Zawadowski Alfréd akadémikus
70. születésnapja tiszteletére


2006. április 7-én pénteken, 10 órai kezdettel

ünnepi tudományos ülést rendez

melyre

tisztelettel meghívjuk


Az ülés helye: MTA Székház Nagyterem
Budapest, V., Roosevelt tér 9. II. em.


Köszöntők
Kroó Norbert, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke
Horváth Zalán, az MTA rendes tagja, osztályelnök
Kertész János, az MTA levelező tagja, a BME Fizikai Intézet
igazgatója

Tudományos előadások:

Az ülést vezeti: Horváth Zalán, az MTA rendes tagja, osztályelnök

Towards a first-principle approach to the theory of strongly correlated
electrons
Prof. Györffy Balázs, az MTA külső tagja, University of Bristol

Search for stripes in lightly doped YBCO
Prof. Jánossy András, az MTA rendes tagja, BME Kísérleti Fizika Tanszék

Printing functional organs: not a fiction anymore
Prof. Forgács Gábor, University of Missouri-Columbia

Through a glass, darkly
Prof. Zimányi Gergely, University of California at Davis

Ferromagnets, antiferromagnets and magnets between the two
Prof. Mihály László, SUNY Stony Brook

A program 14 órakor folytatódik

Az ülést vezeti: Kertész János, az MTA levelező tagja,
a BME Fizikai Intézet igazgatója

Charge fluctuations in cuprates and Raman response
Prof. Carlo DiCastro, Universita di Roma "La Sapienza"

Electron-phonon coupling in the cuprates
Prof. Rudi Hackl, Walther-Meissner Institut, München

A perspective on Raman scattering in strongly correlated materials
Prof. Thomas Devereaux, University of Waterloo, Canada

Two-channel Kondo behavior and conductance spikes in an atomic
3-level system with partially broken SU(3) symmetry
Prof. Hans Kroha, Universität Bonn

Theory of inelastic scattering from magnetic impurities
Dr. László Borda, BME Fizikai Intézet

Effective theories of complex quantum systems
Prof. Ulrich Eckern, Universität Augsburg
_____________________________________________

Web: http://www.kfki.hu/fizoszt/indexhu.html --> Rendezvények

vagy: http://digbig.com/4hbab
__________________________________________________  • [Fizinfo] MTA XI.Oszt unnepi ulese - apr.7., Szalay Kati, 04/05/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page