Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- H. Harima

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- H. Harima


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <noreply AT www.szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- H. Harima
  • Date: Thu, 23 Feb 2006 15:01:28 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

S Z F K I S Z E M I N Á R I U M


H. HARIMA (Kobe University, Japan):
"Electric Field Gradients obtained by the FLAPW method"

Idõpont: 2006. február 28. (kedd) 13:00
Hely: I. épület, Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Fáth Gábor

fath AT szfki.hu
_______________________________________________
seminar mailing list
seminar AT mail.szfki.hu
https://mail.szfki.hu/mailman/listinfo/seminar


  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- H. Harima, Szeminarium koordinator, 02/23/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page