Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] lassú fény

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] lassú fény


Chronological Thread 
  • From: tibor.lakatos AT efk.pte.hu
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] lassú fény
  • Date: Wed, 18 Jan 2006 22:02:05 +0100 (CET)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

A feltett gérdésre Groma Gézától kaptam választ, kérésére felteszem a
Fizinfo-ra. (Lakatos Tibor) Ime:

A hír a közelmúltban a mi csoportunkban is izgalmat okozott, lévén
évtizedek óta foglalkozunk a bakteriorodopszin optikai
tulajdonságaival. Az eredeti cikket elolvasva az a véleményem alakult
ki, hogy az elvégzett kísérlet tökéletes, az interpretáció formailag
valószínűleg helyes, a tartalom azonban lényegileg valóban 'átverés'.

A meghökkentő állítás a mintán áthaladó fény _csoportsebességére_
vonatkozik, amely egyszerűen szólva egy a fényt moduláló jel terjedési
sebessége. A közelmúltban komoly forrásokból jelentek meg cikkek,
melyek szerint extrém körülmények között a csoportsebesség
drasztikusan lecsökkenthető, sőt a fény az anyagban 'meg is állítható'
(a modulációs információt az atomi hullámfüggvény tárolja, és az onnan
később koherens módon fény formában kiolvasható). Ez tehát, ha kicsit
furcsán hangzik is, valóban komoly tudomány (lásd a cikkben található
idézeteket).

A cikk szerzője azonban érdekes játékba kezd a csoportsebesség
definíciójával. A bakteriorodopszint egy absztrakt kétállapotú
rendszernek tekinti, amelyben ~1 s életidejű ún. M fotointermedier
képezi a 'gerjesztett állapotot' (formailag korrekt). Ezután a mintán
egy 1 Hz körüli szinuszos modulációval ellátott zöld fényt küld át, és
oszcilloszkópon mérve megállapítja, hogy a moduláció fázisa jelentős
kését szenved a mintán át nem haladó fényéhez képest. A kísérlet
teljesen korrekt, csak felesleges volt elvégezni. Kb. negyedszázada
tudjuk az M állapot életidejét, és a kétállapotú rendszer
diffegyenletéből egyszerően következik, hogy a 'rezonáns' frekvencián
a moduláció késik (a jelenség az RC körökkel való fázistolással
analóg).

Ami drasztikusan lelassul tehát, az az 1 Hz körüli moduláció!! Sem
tudományos, sem technikai jelentősége nics, de a csoportsebességgel
értelmezve jól hangzik a sajtó számára.

Mindemellett megjegyezném, hogy a bakteriorodopszinnak léteznek sokkal
rövidebb életidejű szabályozhatóan gerjeszthető fototermékei is, ezek
esetleg a fenti kérdékörben tényleg technikai hasznosíthatósággal
bírnak.


Géza Groma
MTA Szegedi Biológiai Központ, Biofizikai Intézet


  • [Fizinfo] lassú fény, tibor . lakatos, 01/18/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page