Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fény-lassító baktérium vegyület

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fény-lassító baktérium vegyület


Chronological Thread 
  • From: tibor.lakatos AT efk.pte.hu
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Fény-lassító baktérium vegyület
  • Date: Wed, 18 Jan 2006 19:06:55 +0100 (CET)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az alábbi hírre hívták fel a figyelmemet. Először hallva egyszerű
átverésnek gondoltam. Mikor elolvastam és láttam, hogy a Phys. Rev
Letters-ben megjelent cikkről van szó kételkedésem még mindíg nem múlott.
A folyóirat alább idézett száma nem véletlenül. IV.1-jén jelent meg? vagy
mit gondoljak? Utoljára egy sci-fi-ben olvastam "lassúüveg"-ről, amelyen a
fáény áthaladásának oly sok idő kellett, hogy az üvegen átnézve múltbeli
eseményeket szemlélhetteka szereplők. Mit tudtok, mit gondoltok erről?

Lakatos Tibor


A bostoni Massachusetts Egyetem két fizikusa arról számolt be, hogy
bakteriorodopszint magas koncentrációban tartalmazó polimer filmben a fény
csoportsebessége 0,1 mm/sec-nél is lassabb lehet, tehát ez az anyag a
fényt a vákuumban mérhető sebességéhez képest 12 nagyságrenddel, billiomod
részére lassítja le. A szobahőmérsékleten csigatempóra lassítható fényről
az Amerikai Fizikai Társaság tudományos folyóiratában számoltak be
(Physical Review Letters, 95, 253601).

A bakteriorodopszin a Halobacterium salinarum „erőműve", amellyel fény
hatására adenozin trifoszfátot készít. A fehérjében a megvilágításkor
ciklikus fotoátalakulások lépnek fel, s ezek sebességét és irányát
befolyásolni lehet.

Az optika nagy eredményei közé tartozik, hogy az utóbbi években sikerült
lelassítani a fényt. Az optoelektronika számára ígéretes kísérletek
azonban nem túl egyszerűen valósíthatók meg, a közeg előkészítése és a
lassítási tulajdonságok irányítása sem egyszerű.

Az ismertetett kísérletben a szerzők tizedmilliméter vastag filmen
eresztették át a fényimpulzust, s az anyagot vezérlő lézerrel világították
meg. A fényimpulzus késleltetve jutott át az anyagon, de közben nem
változott meg a jelalakja. A lézerfény paramétereitől függően különféle
késleltetéseket lehetet beállítani, akár 1 egész másodperccel is
késleltetni lehetett a fényimpulzust, melynek intenzitása alig gyengült a
késleltetés során.

A bakteriorodopszin műszaki alkalmazása nem új dolog, például optikai
információtárolásra is használták. Senki sem várta azonban, hogy a fehérje
ilyen kardinális mértékben leegyszerűsíthet és olcsóbbá tehet egész
technológiai ágazatokat.

Az új megoldás jelentős előrelépést hoz többek között abban, hogy a fény
sebességét széles tartományban, fényelnyelés és jeltorzulás nélkül lehet
változtatni. Továbbá a fénysebesség vezérlése tisztán optikai úton
lehetséges, azután a lassítás független a jel alakjától, ráadásul a
berendezés szobahőmérsékleten működik, s csak kereskedelmi forgalomban
kapható anyagokra van szükség hozzá. Ráadásul az eljárás fény, hő és
kémiai szempontból stabil, nem környezetszennyező és egészen kis
fogyasztású, milliwattos teljesítmény elegendő hozzá.
  • [Fizinfo] Fény-lassító baktérium vegyület, tibor . lakatos, 01/18/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page