Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mikola-dij 2006

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mikola-dij 2006


Chronological Thread 
  • From: xkibandi AT uni-miskolc.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Mikola-dij 2006
  • Date: Wed, 30 Nov 2005 01:43:52 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az oktatómunka területén elért kiemelkedő eredmények elismeréseként az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat Mikola Sándor – díjban részesíti azt az általános,
vagy
középiskolai tanár tagját, aki a kísérletezésen alapuló iskolai
fizikatanításban a korszerű módszerek alkalmazásában vagy az ilyen tanítást
elősegítő tevékenységben kiváló eredményt ért el. A Mikola Sándor - díjból
évente legfeljebb kettő osztható ki. (Az ELFT vezetőségének döntése értelmében
2006-tól évente egy középiskolai- és egy általános iskolai tanár részesül a
díjban. A korábbi három főre osztott díjösszeget két fő kapja meg.)

A 2006-os középiskolai tanári díjat a hagyományoknak megfelelően a 49.
Országos
Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató első napján kívánjuk átadni.

Kérjük, hogy jelöléseket (megfelelő indoklással) 2006. január 15-ig jutassák
el
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat címére (levélcím:1371 Budapest, Pf.: 433.
telefon: 06-1-2018682 e-mail:
mail.elft AT mtesz.hu).

A korábbi díjazottak listája a szakcsoport honlapján
(http://www.kfki.hu/elftkisk ), az ELFT honlapján (http://www.elft.hu) és a
Zátonyi Sándor által szerkesztett FizTan honlapon (www.tar.hu/fizika)
elérhető.

Mester András
ELFT
Középiskolai
Oktatási Szakcsoport  • [Fizinfo] Mikola-dij 2006, xkibandi, 11/30/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page