Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Népszabadság, Einstein Év

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Népszabadság, Einstein Év


Chronological Thread 
  • From: Diosi Lajos <diosi AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Népszabadság, Einstein Év
  • Date: Tue, 1 Nov 2005 14:13:29 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Népszabadság, 2005. október 29.
K.A. tendenciózus butaságokat ír. Indulásként azt, hogy
Einstein és felesége 1905-ben Annalen der Physik-ben
három nagy cikket publikáltak e g y ü t t.

http://www.nol.hu/melleklet/cikk/382439/


---------------------------------------------------
Lajos Diosi
Research Institute for Particle and Nuclear Physics
H-1525 Budapest 114, P.O.Box 49, Hungary
e-mail:
diosi AT rmki.kfki.hu

phone: +36-1392-2222ext1287 fax: +36-1392-2598
http://www.rmki.kfki.hu/~diosi
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page