Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Termo Tea

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Termo Tea


Chronological Thread 
  • From: VAN Peter <vpet AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Termo Tea
  • Date: Mon, 24 Oct 2005 15:48:18 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

----------------------------------------------
2005. november 8, kedd, 15.00,
ELTE, TTK, Pazmany P. setany 1/A, 3. em. 3.114 (3.95) terem

Markus Ferenc (BME, Kemiai Fizika Tanszek):

Kvant?l?si technik?k alkalmaz?sa disszipat?v folyamatokra

Kivonat:

Az el?ad?sban r?viden v?zolom a Hamilton-elv alkalmazhat?s?g?t disszipat?v folyamatok le?r?s?ra. H?rom k?l?nb?z? kvant?l?si technik?t alkamazok a parabolikus transzportok vizsg?lat?ra (a kanonikus kvant?l?st, a Feynmann-f?le p?lyaintegr?l m?dszert ?s a Bohm-f?le kvant?l?st). A sz?mol?sokb?l kv?zir?szecsk?k megjelen?s?re k?vetkeztethet?nk, melyek szerepe fontos lehet az egyes fizikai folyamatok le?r?s?sban. Megmutatom, hogy gyeng?n k?lcs?nhat? bozon rendszerek eset?n hogyan m?dosul a kritikus h?m?rs?klet. Megj?solhat? egy maxim?lis h?m?rs?klet l?te, a sz?mol?sok szerint ez 1,4*10^32 K-nek ad?dik, ?s ez ?ppen a Planck-h?m?rs?klet.
--------------------------------------

Kozreadta: Van Peter

  • [Fizinfo] Termo Tea, VAN Peter, 10/24/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page