Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mechanika szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mechanika szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy Karolyi <karolyi AT tas.me.bme.hu>
  • To: undisclosed-recipients: ;
  • Subject: [Fizinfo] Mechanika szeminárium
  • Date: Mon, 24 Oct 2005 09:59:57 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ

a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék és

a BME Műszaki Mechanikai Tanszék

által közösen szervezett Mechanika szeminárium következő előadására

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Bede Ottó

(MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet)

Teszt burkoló modulok kezelése az ITER-ben

2005. október 28. péntek, 10.15 óra

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Az előadás helye:

BME Műszaki Mechanikai Tanszék

MM épület, könyvtár

Az előadás tartalma:
2016-tól Cadarache-ban fog üzemelni egy kísérleti fúziós reaktor (ITER),
hogy választ adjon a fúziós energiatermelés megvalósításával kapcsolatos
megmaradt kérdésekre. A következő lépés egy fúziós erőmű (DEMO)
megépítése lesz, mely 2035 körül kezd majd működni.
A fúziós fejlesztésekbe immár magyar mérnökök is bekapcsolódtak a Magyar
Euratom Fúziós Szövetség révén.
Feladatom az ITER egyik távműködtetésű manipulátorának tervezése lesz,
mely a DEMO számára végzett kísérletekben fog résztvenni.
Előadásom a manipulátor feladatait, környezetét és a vele szemben
támasztott követelményeket ismerteti.

A szeminárium honlapja:

http://www.me.bme.hu/esemeny/szilszem/index.html

Minden érdeklődőt szívesen látunk.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page