Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Emlékezés Mikola Sándorra, Rátz Lászlóra, Renner Jánosra és Vermes Miklósra

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Emlékezés Mikola Sándorra, Rátz Lászlóra, Renner Jánosra és Vermes Miklósra


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Emlékezés Mikola Sándorra, Rátz Lászlóra, Renner Jánosra és Vermes Miklósra
  • Date: Mon, 24 Oct 2005 09:31:58 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az ELFT Titkársága kérésére továbbítom az alábbi meghívót.
URL: http://www.kfki.hu/elft/aktual/fasori051130.html

Sz.K.


M E G H Í V Ó

A Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium a "Fizika Éve" alkalmából megemlékezést tart.

Az egyhetes előadás sorozaton és emlékkiállításon kegyelettel emlékezünk az iskolánkban korábban tanító, a XX. század legkiválóbb magyar fizika tanáraira és tankönyvíróira:

Mikola Sándorra, Rátz Lászlóra, Renner Jánosra és Vermes Miklósra.

A kamarakiállítás megnyitása 2005. november 30-án (szerdán) 15 órakor lesz a gimnázium dísztermében (1071. Budapest, Városligeti fasor 17-21.) ahol Dr. Kroó Norbert professzor, egyetemi tanár, az MTA alelnöke mond megnyitó beszédet.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Szívélyes üdvözlettel:

Dr. Ódor László
igazgató
  • [Fizinfo] Emlékezés Mikola Sándorra, Rátz Lászlóra, Renner Jánosra és Vermes Miklósra, Szalay Kati, 10/24/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page