Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Researchers' Night

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Researchers' Night


Chronological Thread 
  • From: Härtlein Károly <hartlein AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu, tanforum AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Researchers' Night
  • Date: Wed, 14 Sep 2005 17:01:27 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

2005. június 8-án indította útjára az EU a Kutatók Európában 2005 <http://europa.eu.int/comm/research/researchersineurope/index_en.htm> címu", egész Európát érinto" kampányt. A projekt célja, hogy közvetlenebb kapcsolat jöjjön létre a tudósok és a nagyközönség között, hogy utcai rendezvényekkel, színházi elo"adásokkal, kiállításokkal népszeru"sítsék a tudományos kutatást és növeljék a pályaválasztó fiatalok körében a tudományos pályák vonzerejét.

A 2005 júniusa és novembere között zajló rendezvénysorozat fo" eseménye az Európai Kutatók Éjszakája lesz: 2005. szeptember 23-án huszonöt európai országban egyszerre zajlanak majd a tudományos kutatást népszeru"síto" programok.

A belga rendezvény Brüsszelben négy helyszínen zajlik. A Halles Saint-Géry ad otthont a rendezvény fénypontjának számító Asimo robot bemutatásának, valamint változatos tudományos-szórakoztató elo"adásoknak és kísérleteknek: a szöges ágyon való fekvés trükkjei, az ívelt boltozatok titka, léglabdák, piramisépítés tekegolyókból. Azok számára, akik a Királyi Természettudományi Intézetet keresik fel, egyedülálló alkalom kínálkozik a nagyközönség elo"tt zárva tartott laboratóriumokba és archívumokba való bepillantásra. A Brüsszeli Szabadegyetem tudósai a közönséggel karöltve figyelhetik meg a tüskés hal szokásait, tehetnek utazást önnön koponyájuk mélyébe és segíthetnek a Cheshire macskának megtalálni csíkjait. A Planetáriumba látogatóknak pedig alkalmuk nyílik megcsodálni a déli félteke éjszakai égboltjának legcsodálatosabb csillagképeit.

A bolgár nagyközönség részt vehet a Ruszei Egyetem által megrendezett Fiatal Kutatók Bálján, meghallgathatja M. Todorov professzor üdvözlo" beszédét és az egyetem központi épületében megtekintheti a tudományos könyvekbo"l és publikációkból rendezett kiállítást.

A prágai rendezvényt választó cseh közönséget a Cseh Tudományos Akadémia Csillagászati Intézete látja vendégül a csillagvizsgálóban, Dél-Bohémia pedig egy fergeteges rock-bulira vár mindenkit, aki a tudósokból és egyetemi elo"adókból álló együttesek zenéjére szeretne szórakozni. Emellett az érdeklo"do"k megtekinthetnek egy a növények és állatok mikrokozmoszát bemutató fényképekbo"l és mikrofényképekbo"l álló kiállítást is.

A kopenhágai közönség biotechnikai, számítástechnikai és robottechnikai szakemberekkel folytathat informális beszélgetést a technológia és a társadalom fejlo"dése közötti kapcsolatokról, valamint megvitathat a technológiát és a társadalmat érinto" számos érdekfeszíto" kérdést is.

A finn rendezvény elso"sorban a középiskolásokat célozza meg. Egy Helsinkiben felhúzott ünnepi sátorban a mágia és a zene fogja elbu"völni a fiatalokat. Helyet kapnak a tudósokkal készülo" rövid interjúk és egy izgalmas fizikai kísérletsor is.

Franciaország három helyszínen is várja az érdeklo"do"ket. Lille városában zajlik a 'Doctoriales', egy szeminárium, melynek célja a PhD-diplomával rendelkezo" kutatók támogatása a munkaero"piacon való részvételben. A Párizsban megtartott "Digitális Doktorátusi Disszertációk Éjszakáján" bemutatkozik az a tíz kutató, akik a technikai mu"vészet, a digitális kultúra és az örökség számítógépesítése témák alapján meghirdetett tudományos vetélkedo" dönto"jébe jutottak. A 2005 augusztusában megnyitott és a radioaktív hulladékot, valamint a nukleáris energia hasznosítását bemutató Visiatome tematikus park mu"helymunkákat és csoportos látogatásokat kínál az érdeklo"do"knek.

Görögországban az Athéni Nemzeti Csillagvizsgálóban megrendezésre kerülo" Csillagparti várja a közönséget, aminek keretén belül leheto"ség nyílik az éjszakai égbolt megfigyelésére, valamint elo"adásokon és koncerteken való részvételre. A krétai Thalassokosmos Akvárium elso"sorban a gyermekeket és a fiatalokat várja az akvárium látogatásával, koncertekkel és ismeretterjeszto" filmek megtekintésével egybekötött programjain.

Az olaszországi Telese városában a "Tudományjog és civil társadalom" elnevezésu" rendezvény várja az érdeklo"do"ket. A Camerinoi Egyetem filmestet szervez a tudósok szerepének és tevékenységének alakulásáról az évszázadokon keresztül.

A lengyel közönség a VI Kielcei Tudományos Fesztivál keretén belül számos elo"adáson vehetnek részt olyan területekro"l, mint az orvostudomány vagy a fizika. A Wroclawi Egyetem is hasonló témájú elo"adásokkal, kiállításokkal, mu"helyekkel vár gyermekeket és felno"tteket egyaránt.

Portugália elo"adássorozatokkal, kiállításokkal, gyermekek számára elo"adott színdarabbal és tudósokkal folytatott informális beszélgetésekkel készült az eseményre.

A Szlovén Tudásalapítvány alkalmat teremt az érdeklo"do"k számára, hogy kötetlen beszélgetések folytán megismerkedhessenek neves szlovén tudósokkal, kutatókkal.

Barcelonában mintegy 100 fiatalt látnak vendégül tudósokkal, politikusokkal, újságírókkal egy asztalnál, hogy a tudományról és ennek mindennapi életre való kihatásáról beszélgessenek.

Stockholmban szintén különbözo" tudományterületek kutatói beszélgetnek majd a fiatalokkal az o"ket körülvevo" világról és a tudomány természetéro"l. A Lundi Tudományos Karnevál alatt a beszélgetéseken kívül számos tudományos és szórakoztató programon, elo"adáson, vetélkedo"n vehetnek részt az érdeklo"do"k.

A Mindentudás Egyeteme <http://www.mindentudas.hu/index.html> / ENCOMPASS a Puskás Tivadar Távközlési Technikummal <http://www.puskas.hu/> és a Budapesti Mu"szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszékével <http://dept.phy.bme.hu/deptphys_hu.html>közösen rendezi meg a kutatók éjszakája hazai programsorozatát szeptember 23-án délután 15.30-tól a BMGE Informatikai épülete Kozma László elo"adósjában (XI. Magyar tudósok körútja 2/b). A rendezvény célja az egészen fiatal és a szenior oktató-kutató generációk találkozása, együttes megmutatkozása egy összeurópai program részeként. A Fizika Éve miatt a témák zömmel eköré a tudományterület köré csoportosulnak, különféle korosztályokat szólítva meg. A szórakoztató tanórákon kívül a kutatók bemutakozásai az interdiszciplinaritás szellemében kalauzolnak el bennünket az alkalmazott tudományok területére. Az estét záró vitafórum a tudomány és áltudomány(ok) elhatárolását tematizálja. Kiindulpontunk az a tény, hogy az áltudományt nem zavarja, ha nem tartják tudománynak. Másrészro"l tudjuk, leírta ezt már több tudós, hogy a tudományos felfedezés elso" momentuma nem feltétlenül racionális, utólag válik azzá, s a totális megismerés sem feltétlenül racionális dolog. Hol keresztezo"dnek és hol kapcsolódnak a tudományosság és az intuíció útjai, s hol válik el mindketto" a léleknek is ártó sarlatánságtól? Ezekre a kérdésekre keressük együttesen, a közönség aktív részvételével, a válaszokat a Kutatók éjszakáján.

  • [Fizinfo] Researchers' Night, Härtlein Károly, 09/14/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page