Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 23 May 2005 09:30:19 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Meghivo
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára


Elõadó: Nuspl János

Cím: "Asztroszeizmológia kettõs rendszerekben"

Kivonat:
A csillagok jelentõs része kettõs vagy többes rendszer tagja a statisztikák
szerint. Fejlõdésük tág rendszerekben ugyanazt az utat követi, mint magányos
esetben, ezért mintaként használhatók. Azonban - a megfigyelések kontraszelek-
ciója miatt - az utóbbi idõben kezdõdött csak el intenzívebben az ilyen
rendszerek tanulmányozása. A kettõs jellege az ilyen rendszereknek egyrészt
segít meghatározni a rendszer abszolút paramétereit, és ilyen módon a
modellezésüket, másrészt a fellépõ kölcsönhatások bonyolítják is a rendszer
dinamikáját (idõfüggõ árapály, forgási torzulás, csatolások). A kutatások az
elõnyök kiaknázására összpontosítanak, és a változócsillagok vizsgálatának
egy új területe van kibontakozóban a két típus kombinációjának köszönhetõen.
A szeminárium keretében áttekintem a pulzáció megfigyelésével kapcsolatos
problémákat, a rezgési állapotok azonosításának nehézségeit, és miben
segíthetnek a fedési kettõsök ebbõl a szempontból. Emellett részletesen lesz
szó a rendszerekben fellépõ pulzációval kapcsolatos dinamikai hatásokról, ezek
megfigyelésérõl és lehetséges felhasználásáról. Röviden összefoglalom és
ismertetem az ezzel kapcsolatban eddig végzett és folyamatban lévõ munkákat.

A szeminárium idõpontja: 2005. május 26, csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest
Konkoly Thege Miklós út 13-17


Patkós László s.k.

  • [Fizinfo] Csillagda szeminariuma, Kalman Belane, 05/23/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page