Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 21 Feb 2005 15:01:18 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Meghivó

az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete

szemináriumára


Elõadó: Vavrek Roland (ESA)

Cím: .A Herschel Ûrobszervatórium

Kivonat:
Az Európai Ûrügynökség (ESA) Horizon 2000 tudományos programja
Herschel Space Observatory néven tervezi pályára állítani új
generációs infravörös ûrobszervatóriumát. Passzív hûtésû, 3.5 m
átmérõjû fõtükre a világûrbe valaha eljuttatott legnagyobb átmérõjû
távcsõtükör lesz. Három tudományos berendezése a távoli infravörös és
szubmilliméteres spektrum 55-670 mikronos tartományát fedi le. Képalkotó
fotometriát és közepes felbontású spektroszkópiát a PACS és SPIRE,
nagyfelbontású heterodyne spektroszkópiát a HIFI mûszer kínál.
A pályára állítást egy Ariane 5 rakéta végzi, amelynek rakterén az
ESA kozmikus háttérsugárzást márõ Planck ûrtávcsövével osztozik a Herschel
obszervatórium. A misszió tervezett 2007 augusztusi indítása után mindkét
ûreszköz egy transzfer pályáról a Föld-Nap rendszer L2 pontja körül
munkapályára áll. Minimum 3 éves megfigyelési idõtartamot kinál a
Herschel program amelynek 2/3-a pályázat útján érhetõ el a nemzetközi
csillagász közösség számára. Az elõadás a jövõbeli megfigyelõk
szemszögébõl mutatja be az ûrobszervatóriumot, annak
tudományos berendezéseit valamint a felhasználói szoftverhátteret.

A szeminárium idõpontja: 2005. február 24, csütörtök 14 óra.

Helyszine: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest Konkoly Thege M. út 13-17.

Patkós László s.k.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page