Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 14 Feb 2005 09:07:10 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Meghivó

az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete

szemináriumára

Elõadó: Horváth András
Cím: "Marsi poláris dûnefoltok (DDS) morfológiai vizsgálata."

Kivonat:
A Mars Global Surveyor (MGS) nagyfelbontású MOC felvételein
felfedezett poláris környéki sötét dûnefoltok jelenségét vizsgáltuk.
A fehér CO2 jég/hó-borításon a tél második felében, kora tavasszal
néhány tucat-méter átmérõjû csaknem fekete foltok tünnek fel. Az MGS
kamerájának készítõi e foltok keletkezését szublimációval
magyarázzák. A DDS-ek mind az északi, mind a déli poláris körzetben
60°.80°szélességeken jelentek meg az 1998.2004 közötti három
téli-tavaszi idõszakban.
A Mars déli poláris körzetében készült több száz MGS-felvétel és több
ezer sötét dûnefolt átvizsgálása azt mutatta, hogy a foltok csak
azokon a fagyott területeken tüntek fel, amelyek alatt sötét dûnemezõ
volt. Ezért neveztük el ezeket az alakzatokat sötét dûnefoltoknak
(dark dune spot, DDS). A DDS-ek döntõ többsége közel köralakúnak
bizonyult, függetlenül a dûnefelszin formációitól. A dõlt felszíneken
azonban a foltok elnyúlt, lefolyásos jellegû alakot is mutatnak.
Ezeknek, a sötét dûnefoltokból kiinduló ún. DDS-lefolyásoknak
(DDS-seepage) a morfológiai és statisztikai vizsgálata azt mutatta,
hogy a fagyott CO2/H2O réteg alatt . a sötét dûnék felszínén .
valószínüleg folyékony víz leszivárgását észleltük. A legérdekesebb
kísérõjelenség az, hogy a lejtõk aljában a leszivárgott anyag/víz
egy-két tucat-méteres tavacskákban (pond) gyûlik össze. A vizsgált
DDS-lefolyások egyik évrõl a másikra jelentõs változást mutattak,
azaz itt friss vízfolyások nyomait figyelhettük meg.
A nagymennyiségû köralak és a vízlefolyás-nyomok alapján egy a mai
marsi életjelenségre vonatkozó hipotézist dolgoztunk ki Gánti Tibor
és Szatmáry Eörs biológusokkal.

A szeminárium idõpontja: 2005. február 17, csütörtök 14 óra.

Helyszine: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest Konkoly Thege M. út 13-17.

Patkós László s.k.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page