Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 22 Nov 2004 10:10:04 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Meghivó

az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete

szemináriumára


Elõadó: Illés Erzsébet

Cim: "A bolygógyûrûk - új megvilágításban"

Kivonat:
A Galileo és a Cassini ûrszonda forradalmian megváltoztatta a gyûrûkrõl
alkotott képünket. Mi mindenre lehet következtetni az új mérésekbõl?

A szeminárium idõpontja: 2004. november 25, csütörtök 14 óra

Helyszine: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest Konkoly Thege M. út 13-17.

Patkós László s.k.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page