Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminarium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT moon.atomki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu, hnucsoc AT sunserv.kfki.hu, "KLTE-Elm.Fiz."@moon.atomki.hu, "KLTE-Kis.Fiz."@moon.atomki.hu, potornai AT tigris.klte.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminarium
  • Date: Fri, 15 Oct 2004 15:09:44 +0200 (MET DST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy elõadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2004. október 21-én, csütörtökön 11:00 órakor


Hakl József
(Atomki)

Eu_{0.8}Sr_{0.2}CoO_{3} perovszkit
mágneses és elektromos tulajdonságai


címmel elõadást tart.
Az elõadás elõtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán

Kivonat

A La_{1-x}Sr_{x}CoO_{3} típusú kevert valenciaállapotú kobaltitok
elektromos és mágneses tulajdonságai erõsen változnak a Sr doppolás
függvényében, x_{krit}=0.2 környékén a perkolálódó mágneses klaszterek
hatására az anyag szigetelõbõl vezetõvé válik. A lantánt más ritkaföldfémmel
helyettesítve hasonló tendenciák várhatók. Egy nagyobb mérési sorozat
elõzetes eredményeként az elõadásban beszámolunk az
Eu_{0.8}Sr_{0.2}CoO_{3} anyagon végrehajtott mágneses és elektromos
mérések tapasztalatairól.


További tervezett szemináriumok:
http://www.atomki.hu/semin/planned.html
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page