Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminarium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT moon.atomki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu, hnucsoc AT sunserv.kfki.hu, "KLTE-Elm.Fiz."@moon.atomki.hu, "KLTE-Kis.Fiz."@moon.atomki.hu, potornai AT tigris.klte.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminarium
  • Date: Fri, 8 Oct 2004 12:28:23 +0200 (MET DST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy elõadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2004. október 14-én, csütörtökön 11:00 órakor


Szíki Gusztáv
(Atomki)

Magreakció-analitikai fejlesztések
és interdiszciplináris ionnyaláb-analitikai vizsgálatok


címmel elõadást tart.
Az elõadás elõtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán


További tervezett szemináriumok:
http://www.atomki.hu/semin/planned.html
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page