Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminarium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT moon.atomki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu, hnucsoc AT sunserv.kfki.hu, "KLTE-Elm.Fiz."@moon.atomki.hu, "KLTE-Kis.Fiz."@moon.atomki.hu, potornai AT tigris.klte.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminarium
  • Date: Thu, 23 Sep 2004 12:18:13 +0200 (MET DST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy elõadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2004. szeptember 28-án,
a szokásostól eltérõen KEDDEN 11:00 órakor


Georges Amsel
(Université Pierre et Marie Curie
and French National Research Center, Paris)


Study of the microscopic mechanisms of atomic movements
in thin films or superficial regions of solids
using isotopic tracing and Ion Beam Analysis.
Retrospection and prominent results


címmel elõadást tart.
Az elõadás elõtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Debrecen, 2004. szeptember 23.

Máté Zoltán


További tervezett szemináriumok:
http://www.atomki.hu/semin/planned.html

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page