Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Mecenatura

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Mecenatura


Chronological Thread 
  • From: Jani Péter <pjani AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Mecenatura
  • Date: Thu, 23 Sep 2004 09:51:51 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Pista!
Hasonlóan jártam a Mecenaturával idén tavasszal. Két hónappal az aktuális konferencia dátuma után hozta meg a "kedvezõ" döntést a Mecenatura. Ezért a konferenciáról lemaradtam, elfogadott szóbeli elõadásom ellenére. Mindez úgy történt, hogy idõben, az õ kiírásuknak megfelelõ határidõre beadtam a pályázatomat. Boromisza Tamás akkori igazgató (lehet, hogy most is az) levélben nyugtatott meg, hogy a jövõben jobban odafigyelnek a dolgokra.
Üdvözöllek:
Jani Péter

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page