Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] 3-ik evezred

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] 3-ik evezred


Chronological Thread 
  • From: Lukacs Bela <lukacs AT rmki.kfki.hu>
  • To: jzana AT omega.kee.hu
  • Cc: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] 3-ik evezred
  • Date: Fri, 6 Aug 2004 19:42:34 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Ez e'rdekes. MIT figyelt meg Byrd admira'lis, miko"zben a'thaladt
a lyukon? Ugyanis annak, hogy valaki a Fo"ld ku"lseje'bo"l a belseje'be
jut, komoly ko"vetkezme'nyei vannak.
Egy ujszu"lo"ttnek persze minden vicc uj. Az a'thalada'sro'l
rege'nyt irt Obruscsev (Utaza's Pluto'nia'ba; azt hiszem, me'g Byrd utja
ELO"TT), e's Burroughs (A Tarzan sorozat kb. 14. ko"tetet, kb. Byrd
ideje'ben), tova'bba' OTT BELU"L ja'tszo'dik Burroughs Pellucidar
sorozata'nak mind a 6 ko"tete.
Ma'rmost Burroughs elkeni az a;thalada's re'szleteit, de Obruscsev
nem; naponta ad le'gnyoma's- e's ho"me'rse'kletme're'seket, amelyek
rendben VOLNA'NAK, ha VOLNA ilyen lyuk. A ho"me'rse'kletnek ilyen
a'thalada's ko"zben folyton emelkednie kellene, mig a nyoma'snak eleinte
no"nie, azuta'n megint cso"kkennie. Plusz e'rdekes csillaga'szati
jelense'gek is volna'nak.
Besza'mol-e Byrd ilyenekro"l? Besza'mol-e ilyenekro"l az, aki
besza'mol Byrd utja'ro'l? LEHET-E ELLENO"RIZNI AZ ELO"ADOTTAKAT?
Ha nem, akkor ez nem tudoma'ny, hanem kb. alanyi ko"lte'szet.
Uto'bbit e'n me'g csak nem is olvasok, nemhogy du"hitene.
Luka'cs Be'la


On Mon, 19 Jul 2004
jzana AT omega.kee.hu
wrote:

> *-----------------------------------------------------------------------*
> | E L F T H I R A D O |
> | Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja |
> |-----------------------------------------------------------------------|
> | A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
> *-----------------------------------------------------------------------*
> Kedves kollégák!
>
> Kezembe került A "3. évezred" augusztusi száma. Habár a
> szerkesztőbizottságból bizonyos személyek hiányoznak, a lap szellemisége
> mitsem változott. Idézet a 44. oldalról (Pontosan mi az a klinikai
> halál és milyen hosszú ideig tart?):
> "Az emberi lélek és a földi test összeköttetése az asztrális test
> közvetítésével történik a kisugárzás kölcsönös vonzóereje által. Amikor
> a fizikai test ezt az erőt meggyengíti, sor kerül a lélek részleges,
> vagy teljes kiszabadulására. A lélek ezután eltűnhet a térbe, de egy
> ideig továbbra is össze van kapcsolva a porhüvellyel egy ezüstös színű
> köldökzsinórra hasonlító energiakötelékkel."
> Összekeveri az élettant, a pszichológiát a spiritizmussal, sőt: az
> ősmagyarságnak a lélekre vonatkozó elképzeléseivel, ami természetesen
> a néprajz tárgykörébe tartozik.
>
> 27. oldal: A földgömbnek belül üregesnek kell lennie: "Richard Evelyn
> Byrd, az Egyesült Államok tengerészetének admirálisa 1929-ben repülővel
> kelt át az észeki- és a déli sarki nyíláson. Az átrepülést később
> megismételte: 1947 februárjában az északin repült be, 1956 január 13-án
> pedig a déli-sarki nyílást választotta." Tényként állítja, ahogyan közös
> ismerősünk tenné!
> Rájöttem, milyen ez a lap. Olyan, mint a kereskedelmi televíziók:
> mindent feláldoz a figyelem felkeltése érdekében. Hajszolja a
> harsányat, az érdekeset, a figyelem-felkeltőt.
>
> Üdvözlettel Zana János
>
> Key fingerprint = C4 F1 E6 BD BD 77 D8 C4 22 54 B6 1E E5 53 FF A8
> - - - Good rest to all that keep the Jungle Law! (Kipling) - - -
>
> *-----------------------------------------------------------------------*
> | A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
> | |
> | Cikk, hozzaszolas a |
> | |
> |
> Fizinfo AT lists.kfki.hu
> |
> | |
> | cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
> | A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
> | |
> | Informacio: https://sunserv.kfki.hu/mailman/listinfo/fizinfo |
> | |
> | A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
> | igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
> | |
> | Kiraly Peterne
> kiraly AT sunserv.kfki.hu
> |
> | |
> *-----------------------------------------------------------------------*
>  • Re: [Fizinfo] 3-ik evezred, Lukacs Bela, 08/06/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page