Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] ŰRTANítás munkaműhely

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] ŰRTANítás munkaműhely


Chronological Thread 
  • From: Frey Sandor <frey AT sgo.fomi.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] ŰRTANítás munkaműhely
  • Date: Wed, 24 Mar 2004 14:36:51 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) április 17-én egynapos szakmai
munkaműhelyt szervez Budapesten ŰRTANítás címmel tanárok, tanár szakos
egyetemi, főiskolai hallgatók részére. A jelentkezési határidő március 27.

Az esemény célja, hogy az érdeklődő pedagógusok figyelmét az űrtanra
irányítsa.
Az űrkutatás eredményeit az oktatásba csempészve azt sokkal érdekesebbé és
izgalmasabbá lehet tenni. A rendezvényen várják azokat az pedagógusokat, akik
a
11-19 éves korosztály képzésében vesznek részt. Egy-egy el&otilde;adás,
bemutató 20
perces. Minden előadás végén lesz lehetőség kérdéseket feltenni, s a nap
végén
kerekasztal-beszélgetésre is sor kerül.

Ízelítő a tervezett témákból: Aktualitások, legújabb eredmények &#8211;
Űrdinamika &#8211;
Mikrogravitáció vagy súlytalanság? &#8211; Mit adott az űrkutatás az iparnak?
&#8211;
Karrierlehetőségek a magyar űrkutatásban &#8211; Űrtávközlés &#8211;
Űrélettan &#8211; Hegyek-
völgyek a Naprendszerben (planetológia) &#8211; Mars-geológia a Földön
&#8211; A GPS a
mindennapi életünkben.

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de feltétele az előzetes regisztráció.
További információ, jelentkezési lap, címek a MANT honlapján találhatók:
www.mant.hu/urtanitas_2004.html
  • [Fizinfo] ŰRTANítás munkaműhely, Frey Sandor, 03/24/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page