Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ATOMKI-szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ATOMKI-szeminarium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT moon.atomki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu, hnucsoc AT sunserv.kfki.hu, "KLTE-Elm.Fiz."@moon.atomki.hu, "KLTE-Kis.Fiz."@moon.atomki.hu, potornai AT tigris.klte.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] ATOMKI-szeminarium
  • Date: Thu, 11 Mar 2004 12:21:21 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutato Intezetenek nagyeloadojaban
(Debrecen, Bem ter 18/c. 12. ep. III. em.)
2004. marcius 18-an, csutortokon 11:00 orakor


KRASZNAHORKAY Attila
(ATOMKI)

Pionok a neutronbõrben


cimmel eloadast tart.
Az eloadas elott 10:30-tol tea. Vendegeket szivesen latunk.

Debrecen, 2004. marcius 11.

Mate Zoltan

Kivonat:

Elõadásomban az elmúlt években a nehéz atommagokban a pionkeltési küszöb
alatt felfedezett diszkrét energiájú kötött pionállapotok tulajdonságait
tekintem át. Ezeket az állapotokat (d,3He) reakcióban 500-600 MeV-es
bombázóenergiánál megvalósuló nagy energia és kis impulzusátadás esetén
figyelték meg. Így vált lehetõvé az 1s állapotban levõ negatív pionok
kötési energiájának pontos meghatározása öt különbözõ nehéz atommagban.

Az erõs nukleáris kölcsönhatás az 1s pionállapotoknak, a csak Coulomb
kölcsönhatással számított kötési energiáját a felére csökkenti. A
pion--nukleon kölcsönhatás kb. 0.6-os maganyag-sûrûségnél a legerõsebb,
így a kötési energia mérésével a pion maganyagbeli viselkedésére is
adatokat nyerhetünk. Az atommag neutronjai taszítják, míg a protonjai
vonzzák a negatív töltésû pionokat, így a pion-nukleon kölcsönhatás
izovektor része a domináns, ami az atommagok neutronbõrének vastagságával
arányos. A neutronbõr-vastagság pontos ismerete ezért elengedhetetlen a
kísérleti eredmények kiértékeléséhez. A mérési eredmények ismeretében
meghatározták a pion izovektor szórási hosszát, illetve annak segítségével
a pionok maganyagbeli bomlási állandóját. Ez utóbbi mennyiség a kiralitás
rend paramétereként értelmezhetõ a maganyagban. A fenti kísérleti
eredmények egyértelmû bizonyítékot jelentenek a királis szimmetria
részleges helyreállítására a maganyagban, és így érthetõbbé teszik a
kvarkok és a nukleonok tömegei közötti óriási különbséget.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page