Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mozaik Hirlevél III/4. (fwd)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mozaik Hirlevél III/4. (fwd)


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Mozaik Hirlevél III/4. (fwd)
  • Date: Tue, 3 Feb 2004 09:49:28 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 03 Feb 2004 04:15:12 +0100
From: MozaPortál
<iroda AT mozaik.info.hu>
To: ELFT - Eötvös Loránd Fizikai Társulat
<szalay AT sunserv.kfki.hu>
Subject: Mozaik Hirlevél III/4.

Mozaik Hirlevél
--------------------------------------------------------------------------
III. évf. 3. szám / 2004. február 2. Mozaik Kiadó Tel: (62) 554-664
--------------------------------------------------------------------------

1. Mozaik NAT 2003 kerettantervrendszer
http://www.mozaik.info.hu/homepage/HUNCONT/MS-9891T.htm
Elkészült a Mozaik NAT 2003 kerettantervrendszer, melyet a kiadó 2004.
január 31-én
nyújtott be a akkreditására a minisztériumnak.
Az akkreditáció megtörténtéig - a szeptemberi tanterv bevezetés miatt -
az első négy évfolyam kerettantervrendszere érhető el.

2. A Természetről tizenéveseknek tankönyvcsalád 8. osztályosoknak
Fizika 8. - Elektromosságtan, optika
http://www.mozaik.info.hu/homepage/HUNCONT/MS-2668T.htm
Kémia 8. - Szervetlen kémia
http://www.mozaik.info.hu/homepage/HUNCONT/MS-2612T.htm
Földrajz 8. - Közép-Európa és Magyarország
http://www.mozaik.info.hu/homepage/HUNCONT/MS-2613T.htm
Biológia 8. - Az ember szervezete és egészsége
http://www.mozaik.info.hu/homepage/HUNCONT/MS-2614T.htm

3. Matematika tankönyvek 9-12. osztályok számára
http://www.mozaik.info.hu/Homepage/HUNMGEN/TMMATSKM.HTM
Megjelent a Sokszínű matematika tankönyvcsalád első három tagja a
a középiskolák kilenc-, tíz- és tizenegyedik osztályai számára.
Elismerő díjazásban részesültek:
9. osztályos tankönyv:
Szép Magyar Könyv 2001. Díj és Különdíj
Budapesti Könyvfesztivál - Budai Könyvdíj 2002
HUNDIDAC 2003. Arany díj
10. osztályos tankönyv:
HUNDIDAC 2003. Arany díj
Szeptemberben már az iskolákban a tizenkettedik osztályos tankönyv!

4. Integrált tankönyvcsalád 2. osztályosoknak
http://www.mozaik.info.hu/Homepage/HUNMGEN/TMINT020.HTM
Megjelentek az alsós Integrált tankönyvcsalád 2. osztályos kötetei!
Az első osztályos HUNDIDAC Arany díjas tankönyvcsomag rendkívül kedvező
áron rendelhető.
Olvasókönyv 2. o.
Olvasás munkafüzet
Nyelvtan munkatankönyv 1. köt.
Nyelvtan munkatankönyv 2. köt.
Ének-zene munkatankönyv
Környezetismeret munkatankönyv

5. MozaWEB oktatóprogram
http://www.mozaweb.hu
A MozaWEB multimédiás oktatóprogram Internetes távoktatási lehetőséget
nyújt
a középiskolai tananyagot komplex és mélyebb szinten elsajátítani
szándékozó
tanulók számára. Az oktatóprogram keretein belül jelenleg nyolc téma
áll az érdeklődő diákok, tanárok rendelkezésére.
- Az Európai Unió
- A város élete, élet a városban
- Szövegek és stílusok
- A polgári Magyarország születése
- Szerelem
- Himnusz
- A fény
- Vér

6. Pályázat általános- és középiskolásoknak
http://www.mozaik.info.hu/homepage/hunmwri/palyazat.htm
A Csizmazia Alapítvány pályázatot hirdet általános- és középiskolások
számára.
A pályázat célja, hogy elősegítse természeti környezetünk megismerését
és megértését,
s ennek érdekében az érdeklődő tanulókat saját munkára serkentse, a
legjobbakat díjazza.
A beadás határideje: 2004. március 29.

7. Megjelent az Iskolai megrendelőtömb!
http://www.mozaik.info.hu/homepage/PDF/mgrtomb_mozaik_1.pdf
Megjelent a 2004/2005-ös ISKOLAI MEGRENDELŐTÖMB. A három kötetes
megrendelőtömböt az iskolák január utólsó hetében kapják meg postai úton.
A Mozaik Kiadó megrendelőlapjai az fenti címről letölthetők.

8. Módszertani folyóiratok
http://www.mozaik.info.hu/Homepage/HUNMGEN/TMUJSPED.HTM
A módszertani folyóiratokat a Mozaik Kiadó idén tizenkettedik éve
jelenteti meg.
Az évente öt alkalommal megjelenő lapokban oktatási módszertani cikkek,
tudományos igényű írások, viták és könyvismertetések is helyet kapnak.
Az egyes lapok:
- A matematika tanítása
- A fizika tanítása
- A biológia tanítása
- A földrajz tanítása
- A kémia tanítása
- Csengőszó - tanítók lapja

9. Módszertani napok, előadások
http://www.mozaik.info.hu/homepage/hunmwri/szakmai.htm
Előadások:
- Miskolc, Selyemréti Általános Iskola 2004. február 4.
- Eger, EKTF Gyakorlóiskolája és Gimnáziuma 2004. február 5.

Mozaik módszertani napok:
- Szeged, Arany János Általános Iskola 2004. február 9.

10. Akciós tankönyvcsomagok!
http://www.mozaik.info.hu/homepage/hunmgen/tmakc100.htm
Ha február 15-ig alsós tankönyvcsomagjaink közül rendel,
a tanári kézikönyvet ajándékba adjuk! A megrendelőlapot ITT töltheti le!

ALSÓ TAGOZAT
- 1. osztályos tankönyvcsomagok

FELSŐ TAGOZAT
- 5. osztályos tankönyvcsomag
- 7. osztályos tankönyvcsomag
- 8. osztályos tankönyvcsomag

KÖZÉPISKOLA
- 9. osztályos tankönyvcsomag

11. Mozaik Kiadványok katalógusa 2004.

Megjelentek a Mozaik Kiadó 2004. évi alsó-, felső tagozatos és
középiskolás tankönyveit, segédkönyveit ismertető katalógusai.
A katalógusok megtekinthetők PDF formátumban.
- alsó tagozat
http://www.mozaik.info.hu/homepage/pdf/a_egybe.pdf
- felső tagozat
http://www.mozaik.info.hu/homepage/pdf/f_egybe.pdf
- középiskola
http://www.mozaik.info.hu/homepage/pdf/k_egybe.pdf

12. MEGJELENT

Bátaszéki matematikaverseny - Feladatok és megoldások 1990-2000
http://www.mozaik.info.hu/homepage/huncont/MS-2224T.htm
- A verseny céljaként a matematika iránt érdeklődés felkeltését,
a matematikai képességek minél magasabb szintű
kibontakoztatását, a matematikai tehetségek korai felismerését, a
tehetségek
fejlesztését, valamint a hagyományteremtést jelölték meg.
Ez a feladatgyűjtemény nagy segítséget jelenthet a versenyekre
való felkészítésben tanárnak és a felkészülésben a diáknak, színesebbé,
érdekesebbé teheti a szakköri foglalkozásokat. Hasznos lehet a
tanórákon a
differenciált munkavégzésnél.

Nyelvtan munkatankönyv 2. o. I. félév

http://www.mozaik.info.hu/homepage/huncont/MS-1622T.htm
- A leíró nyelvtannak megfelelően a munkatankönyv a
hangok/betűk, a szótagok, szóelemek, szavak szerkezetét vizsgálja.
Részletes a toldalékos szavak helyesírásának ismertetése, gyakorlása.
A mondatok tartalmának megfigyelése mellett a kijelentő és a kérdő
mondat
tartalmának elemzése, szövegbeli megjelenése a leghangsúlyosabb.
A feladatok változatosak, érdekesek, gyakran játékosak és
rövidek, így a gyengébb tanulók számára sem fárasztóak.

Biológia tankönyv 10. o. - Gimnáziumok részére
http://www.mozaik.info.hu/homepage/huncont/MS-2641T.htm
- A kerettanterv bevezetése lehetőséget adott a tartalmi
megújulásra, a tananyag szerkezetének módosítására. A magas szakmai
színvonalon összeállított ginmnáziumi tankönyv alkalmas mind az
alap színtű,
mind pedig az emelt szintű oktatásra. Az érdekességek bemutatása a
tananyag
megértését és az érdeklődés felkeltését egyaránt szolgálja. Az
illusztrációk, rendszerező ábrák, grafikonok támogatják az órai
tevékenységet, az anyag megértését, de segítik az egyéni tanulást is.

Tanmenetjavaslat és kézikönyv
http://www.mozaik.info.hu/homepage/huncont/MS-1716T.htm
- A tanítói kézikönyv a Sokszínű matematika első osztályos
tankönyvcsaládhoz készült.

Fizika tankönyv 11. o.
http://www.mozaik.info.hu/homepage/huncont/MS-2623T.htm
- Az új tizenegyedikes fizika tankönyv tartalmában
maradéktalanul megfelel a kerettantervi követelményeknek, színes,
esztétikus
és szemléletes képanyagaa tanulói tevékenységekhez (pl. grafikonok
értelmezése, ábrák elemzése) nyújt alapanyagot, és jól kiegészíti,
szemléletessé teszi a szöveget. A tankönyv a tanulók gyakorlati
tapasztalataira, meglévő ismereteire épít és az anyagot kísérleti
fizikaként
dolgozza fel.

--------------------------------------------------------------------------
MOZAIK KIADÓ * www.mozaik.info.hu
Szeged, Debreceni u. 3/B. Tel: (62) 470-101, Fax: (62) 554-666
Információ: Kovács Adrienn, Tankönyv rendelés: Hock László
Szerkesztőség: Tóth Katalin, Webmaster: Simonits Ildikó
Hírlevél lemondás:
http://www.mozaik.info.hu/Homepage/MozaPortal/MPlemond.php?op=hirlev2&id=19234&email=szalay AT sunserv.kfki.hu

  • [Fizinfo] Mozaik Hirlevél III/4. (fwd), Szalay Kati, 02/03/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page