Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Egy hiteles alairas tortenete

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Egy hiteles alairas tortenete


Chronological Thread 
  • From: Kiraly Peter <pkiraly AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Egy hiteles alairas tortenete
  • Date: Tue Sep 16 23:44:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Egy hiteles aláírás története

Király Péter (KFKI RMKI)

Több mint 12 éve, 1991 január 21-én, az akkor még Központi Fizikai
Kutató Intézetnek nevezett intézménybe látogatott Teller Ede, és a KFKI
Kollokviumok előadássorozatának keretében a magashőmérsékletű
szupravezetőkről tartott nagysikerű előadást. A sorozat legtöbb
előadásához hasonlóan ezt is az Izotóp Intézet nagytermében tartottuk,
mivel a KFKI-nak nem volt elég nagy előadóterme. Az új főigazgató,
Lovas István akadémikus által kezdeményezett sikeres sorozat átlagosan
40-50, kivételes esetekben 80-100 résztvevőjével szemben ekkor a
terembe mintegy 250 hallgató zsúfolódott be. Mindenki számított arra,
ami be is következett, hogy az előadás alkalmával a magashőmérsékletű
szupravezetőknél lényegesen tágabb körben is megismerhetjük az előadó
felfogását a fizikáról, az életről, identitástudatáról, a világról.

Az előadás szervezése során természetesen kissé tájékozódtam az előadó
korábbi munkáiról, és meglepve tapasztaltam, hogy a fizika
legkülölönbözőbb ágaiban tett alapvető felfedezései mellett a hozzám
különösen közelálló kozmikus sugárzás terén is voltak érdekes
eredményei. Mi több, az 1949 nyarán az USA-ban, az Echo Lake partján
rendezett konferencia alkalmából verses összefoglalót is írt a kozmikus
sugárzás és a nagyenergiájú fizika akkor még közös problémáiról. Ezt a
verset 20-30 példányban lemásoltam, és az előadás előtt osztogattam a
korán érkezőknek. Nem számítottam rá, pedig várható volt, hogy a verset
sokan alá akarják íratni Teller professzorral. Mikor láttam, hogy a
verset milyen érdeklődéssel olvasgatja, én is odamentem hozzá, és
természetesen neki is adtam egy példányt, meg a sajátomat is aláírattam
vele. Ekkor derült ki, hogy ő már csaknem teljesen megfeledkezett erről
a költői próbálkozásáról, s csak újra átolvasva sikerült felidéznie
annak tartalmát és eredeti ízét. Kissé bizonytalanul mondta: "Aláirom,
hiszen én írtam, ugye?"

Mint később a 2002-ben, a Huszadik Század Intézet és a Kairosz Kiadó
gondozásában megjelent "Huszadik századi utazás tudományban és
politikában" című lebilincselően érdekes önéletrajzából megtudtam, a
verset annyira sajátjának tekintette, hogy magyarra is lefordította, és
önéletrajzába is beleszőtte (269-70. oldal). A vers újramegtalálásának
körülményeit lábjegyzetben rögzíti. Bár a magyar változat feltétlenül
hiteles, hiszen minden bizonnyal ő maga fordította, közben kissé
módosítva is a szövegen (vagy esetleg közben megtalálta az eredeti,
kissé bővebb szöveget?), azért érdemes az angolul is tudó magyar
olvasónak az angol változattal is megismerkednie, hiszen az talán még
frappánsabb, jobban tükrözi a mezonkutatás hőskorának friss élményeit.
És ez alatt ott van Teller Ede aláírása is.

Teller professzor hiteles tudós volt, és a fizika 1949-es helyzetéről
vallott hiteles véleményét 1991-ben is hitelesen írta alá. Most, hogy
meghalt, van-e bármi értelme hiteltelen és általa sajnos már nem
cáfolható véleményt nevében közzétenni? Az ő szavaival:

"Bizony, semmi értelme.
Vagy, ha van neki,
Az rendkívül kicsi."

----------------
A http://www.kfki.hu/~pkiraly/teller3.html címen ez a kis megemlékezés a
vers angol és magyar változatával együtt olvasható.

----------------------------------------------------------------
Peter Kiraly E-mail:
pkiraly AT sunserv.kfki.hu
KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics
H-1525 Budapest 114, P.O.B. 49, Hungary
FAX: +36-1-395-9151
Phone: +36-1-392-2525, +36-1-392-2222 Ext:1185
----------------------------------------------------------------
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page