Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Kvantumelektronika 2003 Szimpózium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Kvantumelektronika 2003 Szimpózium


Chronological Thread 
  • From: Jani Peter <pjani AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Kvantumelektronika 2003 Szimpózium
  • Date: Tue Sep 16 14:20:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Címzettek, Tagtársaink!
Ez a harmadik körlevél, a meghívott elõadások szerzõivel és címeivel véglegesítve!
’91, ’94, ’97 és 2000 után, az idén ötödik alkalommal kerül sor a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeit bemutató szimpóziumra. Jelen levelünk felhívás a részvételre az alábbiak szerint.
Meghívó
Kvantumelektronika 2003

V. Szimpózium “A Hazai Kvantumelektronikai Kutatások Eredményeirõl”
Helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, K épület (Díszterem, Aula)
Ideje: 2003. október 21. kedd, 10.00 17.00 óra
Szervezi: ELFT Atom-, Molekulafizikai és Kvantumelektronikai Szakcsoport, BME Fizika Tanszék, MTA Lézerfizikai és Spektroszkópiai Bizottsága, OPAKFI
Program

10.00 10.10 Megnyitó (Díszterem)
10.10 13.30 Meghívott elõadások (Díszterem)
1. Berceli Tibor, Gyímesi Ferenc, Jakab László: Információtechnológiai
kutatások a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME)
2. Raics Péter : Optoelektronikai fejlesztések a részecskefizikában (DE)
3. Hebling János: Szubpikuszekundumos közeli és távoli infravörös (THz-es) impulzusok elõállítása és alkalmazása (PTE)
4. Volk János: Interferencia szûro, Bragg reflektor pórusos sziliciumból (MTA MFA)
5. Vörös Zoltán: Félvezeto lézerek csatolt rezonátorban (MTA MFA)
6. Varró Sándor, Farkas Gyõzõ: "Attoszekundumos fényimpulzusok elõállítása és kísérleti vizsgálata" (MTA SZFKI)
7. Bozóki Zoltán: Diódalézeres fotoakusztikus gázdetektáló rendszerek fejlesztése(SZTE)
8.Czitrovszky Aladár: Lézeres méréstechnikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben, (MTA SZFKI)
9. Djotyan Gagik P. : Atomi kvantumállapotok koherens kontrollja frekvencia -
modulált lézerimpulzusokkal(MTA RMKI)
10. Domokos Péter: A fény mechanikai hatása atomokra, molekulákra, (MTA SZFKI)

A posztereken bemutatni kívánt anyagok összefoglalóját megjelentetjük egy ISBN számmal ellátott kiadványban, melyet a résztvevõk a helyszínen kézhez kapnak. Ennek érdekében ezeket az anyagokat nyomdakész állapotban kérjük eljuttatni szeptember 20-ig Varró Sándor, MTA SZFKI, 1525 Bp. 114. Pf. 49 címre. A szerkesztõ munkájának megkönnyítése érdekében kérjük küldjék el az összefoglalót WORD.rtf formátumban is a vs AT power.szfki.kfki.hu e:mail címre.
Az összefoglaló terjedelme 2 A4-es lap lehet, margó minden oldalról 1”, lapszámozás nélkül. Cím: NAGYBETÛ, BETÛMÉRET 14-ES, boldface, 1 sor kihagyás, alatta szerzõk, betûméret 12-es, boldface, intézmény neve, címe, e-mail címe 12-es betûméret, italic, 2 sor kihagyás, majd a szöveg ábrákkal, hivatkozásokkal, 12-es betûméret, 1-es sorköz használatával.
A részvételi szándékot és a kiadványra vonatkozó igényt, példányszámot kérjük jelezni szeptember 20-ig Jani Péter, MTA SZFKI 1525 Bp. 114. Pf. 49 címen, vagy pjani AT sunserv.kfki.hu e-mail címen.


Jani Péter
szakcsoport titkár

  • [Fizinfo] Kvantumelektronika 2003 Szimpózium, Jani Peter, 09/16/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page