Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Re: A szegény kutatót az ág is húzza

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Re: A szegény kutatót az ág is húzza


Chronological Thread 
  • From: Nagy Denes Lajos <nagy AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Re: A szegény kutatót az ág is húzza
  • Date: Tue Jul 15 15:50:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák,

a Fizinfo június 25-i számában Bányász István kollégánk egy írást tett
közzé "A szegény kutatót az ág is húzza" címmel, amelyben azt
nehézményezi, hogy az OM Mecenatúra pályázatok (konkrétan a
konferenciatámogatási pályázatok) esetén az elnyert összeget a tényleges
teljes felhasználással arányosítják, ezért a tervezetthez képest nem
teljes felhasználás esetén a konferenciarészvételre kapott támogatásnak is
csak egy arányosan csökkentett részét fizetik ki.

A cikket megjelenése után továbbítottam Siegler Andrásnak, az OM
kutatás-fejlesztési helyettes államtitkárának. Az üzenetre ma érkezett az
alábbi válasz, amelynek lényege, hogy a konferencián való részvétel egyéb
költségeit nem kell feltüntetni a pályázatban, vagyis ha csupán ezen egyéb
költségekben jelentkezik megtakarítás, az nem fogja csökkenteni az OM
konferenciatámogatás mértékét.

Üdvözlettel:

Nagy Dénes Lajos

---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 15 Jul 2003 13:22:49 +0200
From: "[iso-8859-2] Szitáné Kazai Ágnes"
<agnes.kazai AT om.hu>
To:
nagy AT rmki.kfki.hu
Cc:
banyasz AT sunserv.kfki.hu,
"[iso-8859-2] Siegler András"
<andras.siegler AT om.hu>,
Jeviczki Melinda
<melinda.jeviczki AT om.hu>
Subject: fizinfo


Tisztelt Nagy Dénes Lajos Úr,

Siegler úrnak írt levelét, valamint az abban idézett panaszt továbbítottuk
az OM Alapkezelõ Igazgatóságának, mivel e szervezet látja a K+F-pályázatok
kezelésével, a szerzõdéskötéssel kapcsolatos feladatokat. Az Alapkezelõ
válaszáról - Siegler úr szabadság miatti távollétében - az alábbiakban
szeretném tájékoztatni Önt. Célszerûnek tartanánk, ha az ebben
foglaltakról a Mecenatúra-pályázatunkban érintett kutatókat Önök is
tájékoztatnák; ez hozzájárulna a további félreértések elkerüléséhez. A
pályázatainkat érintõ véleményüket, javaslataikat a jövõben is várja,
illetve szívesen fogadja mind a Kutatás-fejlesztési Helyettes
Államtitkárság, mind pedig az Alapkezelõ Igazgatóság.

Üdvözlettel,
Szitáné Kazai Ágnes, titkárságvezetõ

****************

Az ELFT Hiradójában megjelent, "A szegény kutatót az ág is húzza" címû
írásban foglaltakra válaszolva a következõ tájékoztatást adjuk.

A támogatás elszámolására vonatkozó 217/1998-as kormányrendelet rögzíti,
hogy "amennyiben a program, projekt összköltsége (kiadása) csökken a
tervezetthez képest, a támogatási összeget - a szerzõdés módosításával -
megfelelõ arányban az elõirányzat kezelõjének is csökkentenie kell, több
támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelõen. Ha
az adott pályázati rendszerben a program megvalósításához a lehetséges
legnagyobb támogatási összeg került jóváhagyásra, az elõirányzat kezelõje
jogosult a támogatás csökkentés mértékének meghatározására."

A cikkben felvetett problémával már korábban is szembesülve az  OM
Alapkezelõ 2002 nyarától új gyakorlatot vezetett be a szerzõdéskötés
során.  Azon Mecenatúra-pályázatok esetében, ahol regisztrációs költségre,
illetve az utazás költségére lehet pályázni, a nyertesekkel úgy kötik meg
a szerzõdést, hogy - amennyiben a teljes összeg fedezi az utazás
költségét, illetve a regisztrációs díjat - a támogatás összege megegyezik
az összköltséggel. A konferencián való részvétel egyéb költségeit nem kell
feltüntetni a szerzõdésekben.

Több esetben elõfordult azonban, hogy a kedvezményezettek - a régi
gyakorlatot követve, a pályázatból átemelve - minden költséget figyelembe
véve, magasabb összköltséget írnak a szerzõdésbe, mint az utazási költség
vagy a regisztrációs díj.

A témafelelõsök az összköltség és a támogatás jelentõs eltérése esetén
felhívják a kedvezményezett figyelmét a kormányrendeletben foglaltakra. A
szerzõdések nagy száma miatt azonban elõfordulhat, hogy egy-egy szerzõdés
esetében csak az elszámoláskor veszik észre, hogy az összköltség nem csak
a regisztrációs költséget vagy az utazási költséget foglalja magába.
Ilyenkor, összköltség csökkenése esetében, nincs lehetõség a teljes
megítélt támogatás kifizetésére. A hasonló esetek elkerülése érdekében az
Alapkezelõ jogi vezetõje ismételten felhívta a témafelelõsök figyelmét
arra, hogy minden esetben vizsgálják meg, mi lehet az oka a támogatásnál
nagyobb összköltség megjelenítésének a szerzõdésben. A szerzõdésekhez
megküldött tájékoztatóban pedig felhívják a nyertes pályázók figyelmét,
hogy az összköltség azonos lehet az elnyert támogatással, azaz a
regisztrációs díj vagy az utazási költség összegével.

------------------------------------------------------------------------

Az eredeti közlemény a Fizinfo június 25-i számából:


Kedves Kutató és Oktató Kollégák!

A következö problémát abban a reményben teszem közzé, hogy olyan kollégák
is olvassák, akik - hivataluknál vagy kapcsolataiknál fogva-
kezdeményezhetik megoldását.

Íme a probléma: Azok, akik szoktak pályázni az OM Mecenatúra
konferencia-részvételi támogatására, tapasztalhatták, hogy ezt a
támogatást egységesítették (egy kalap alá vették) az egyéb támogatási
fajtákkal. A konferencia-részvételi támogatásokra is vonatkozik a 217/1998
(XII. 30) Kormányrendelet. E rendelet 87 § (9) bekezdése alapján az
Oktatási Minisztérium által nyújtott támogatás a pályázat teljes
költségvetésének legfeljebb 40 %-a lehet.

Ez a rendelkezés a következö módon sújtott engem: Egy amerikai
konferenciára jelentkeztem, két szóbeli elöadásomat elfogadták, és
elkezdtem gyüjteni a pénzügyi támogatást. A Mecenatúrától a 195000 Ft-ra
becsült útiköltséget kértem, és a támogatást el is nyertem. Ekkor azonban
még 500000 Ft körül volt utazásom tervezett költségvetése, így nem
ütköztem a fenti paragrafusba. Kaptam más támogatást is, de így sem lett
volna elég pénzem az utazás teljes finanszirozására. Kértem, és megkaptam
a részvételi díj (130000 Ft) elengedését. A teljes utazás helyett csak egy
részére sikerült napidíjat kapnom. Végeredményben a saját zsebemböl közel
100000 Ft-ot (ez persze sehol sem elszámolható) kellett még költenem az
utazásra. És a hidegzuhany az elszámoláskor jött: Mivel utazásom a
tervezettnél kevesebbe került, az OM Alapkezelö az odaítélt 195000 Ft
helyett csak 112861 Ft-ot fog majd átutalni intézetemnek, az említett
kormányrendeletnek megfelelöen.

Azt hiszem, hogy valamennyien le tudjuk vonni a konzekvenciákat. Ahogy a
levél elején is írtam, arra kérnék minden befolyásos kollégát, próbálja
elérni, hogy a konferencia-részvételeket ne tekintsék "projektnek", és
támogatásukat (újra) ésszerü normák szerint szabályozzák.

Dr. István Bányász  • [Fizinfo] Re: A szegény kutatót az ág is húzza, Nagy Denes Lajos, 07/15/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page