Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Az ELFT uj tisztsegviseloi

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Az ELFT uj tisztsegviseloi


Chronological Thread 
  • From: "Kovach Adam" <kovach AT atomki.hu>
  • To: "Fizinfo" <Fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Az ELFT uj tisztsegviseloi
  • Date: Wed Jun 25 17:28:00 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatom a Fizinfo olvasóit, hogy az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Küldöttközgyűlése május 31-én megválasztotta a Társulat vezető
tisztségviselőit a 2003-2005 évi periódusra. Az új tisztségviselők a
következők:

a Társulat elnöke:
Németh Judit akadémikus
a Társulat főtitkára:
dr.Szabó Gábor egy. tanár
alelnökök:
dr.Kovách Ádám
dr.Papp Katalin
dr.Patkós András
főtitkárhelyettesek:
Hartlein Károly
dr.Kotek Lászlú
Mester András
Ujvári Sándor

a Felügyelőbizottság elnöke:
dr.Wojnarovich Ferenc
a Felügyelőbizottság tagjai:
dr.Juhász Nándor
dr.Kopcsa József
dr.Sulik Béla
dr.Zsúdel László.

A megválasztott tisztségviselők címadatai (postacím, telefon, fax, e-mail
cím) a Társulat honlapján megtalálhatók.
K.Á.

  • [Fizinfo] Az ELFT uj tisztsegviseloi, Kovach Adam, 06/25/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page