Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Sugárzási szint emelkedése Pakssal vagy nélküle

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Sugárzási szint emelkedése Pakssal vagy nélküle


Chronological Thread 
  • From: Baricza Károly <baricza AT oncol.hu>
  • To: Fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Sugárzási szint emelkedése Pakssal vagy nélküle
  • Date: Tue Jun 10 13:00:00 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Mivel másodszor találkoztam a Fizinfo-n olyan cikkel, amelyben a szerzõ
értetlenségét fejezi ki amiatt, hogy Budapesten érzékelték a háttér
sugárszint emelkedését a paksi üzemzavar után, Pakson pedig nem, talán nem
felesleges megemlíteni, hogy a sugárszint több okból is váltohat. A
háttérsugárzás szintje eleve nem kontans, hanem természetes ingadozásokat
mutat. Emberi tevékenység is okozhat változást. Pl. a mûtrágyázás is
kimutatható mértékben növelheti a sugárszintet, ha káliumvegyületet
használtak hozzá. A kálium egyik természetes izotópja, amelynek tömegszáma
40, ugyanis radioaktív. Ebbõl még természetesen nem következik, hogy az
adott idõpontban Budapesten mûtrágyázás miatt nõtt a sugászint, de az
idõbeli egyezés önmagában nem elegendõ ok ahhoz, hogy a budapesti változást
a paksi eseményekkel hozzuk kapcsolatba. Ilyen összefüggés kimutatásához
alapos vizsgálat kell, amelynek során nem csak a sugárszintet kell
meghatározni, hanem a többek között a növekedést okozó radioaktív izotópokat
is azonosítani kell. Ilyen vizsgálatok nélkül felelõs szakember nem
jelentheti ki, hogy a paksi üzemzavar miatt nõtt a háttérsugázás szintje
Budapesten.

Baricza Károly

  • [Fizinfo] Sugárzási szint emelkedése Pakssal vagy nélküle, Baricza Károly, 06/10/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page