Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Fri Apr 11 10:13:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>Meghivo

az MTA Konkoly Thege Miklos Csillagaszati Kutatointezete
szeminariumara

Eloado: Kiss Csaba

Cim:"Az infravörös égi háttér"

kivonat:
A "háttér" a legtöbb csillagász számára valami olyan dolgot jelent,

ami rontja a mérések pontosságát és megnehezíti azok kiértékelését.

Néhányan azonban éppen aziránt a háttér iránt érdeklõdnek, amelytõl

kollegáik igyekeznek megszabadulni. Az égi háttér mérése technikailag

is igen nehéz, gyakorlatilag csak ûreszközökrõl végezhetõ, a háttér

asztrofizikai komponenseinek szétválasztása pedig a mai csillagászat

egyik legnehezebb feladata. Az infravörös tartományban az égi háttérhez
hozzájárul a Naprendszer, a Tejútrendszer valamint az extragalaktikus
háttér sugárzása. A három komponens közül - kozmológiai jelentõsége miatt -
a legnagyobb érdeklõdésre az extragalaktikus háttér infravörös komponense
tarthat számot, hiszen ez az Univerzum azon korszakának lenyomata, amikor a
galaxisok még fiatalok voltak, és merõben másképp néztek ki, mint manapság.
Az elmúlt évek infravörös ûreszközeinek (COBE, IRAS, ISO) mérései lehetõvé
tették, hogy megtegyük az elsõ lépéseket a kozmikus infravörös háttér
megismerése felé, de a munkát a közeljövõ infravörös és szubmiliméteres
ûrtávcsöveinek (SIRTF, Astro-F, Planck, Herschel) kell majd befejezniük.


A szeminárium idõpontja: 2003. április 17. 14 ora

Helyszine: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest Konkoly Thege M. ut 13-17.


Patkós László s.k.
  • [Fizinfo] Csillagda szeminariuma, Kalman Belane, 04/11/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page