Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] meghivo PhD vedesre

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] meghivo PhD vedesre


Chronological Thread 
  • From: Matyas Koniorczyk <kmatyas AT optics.szfki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc: kmatyas AT bird.szfki.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] meghivo PhD vedesre
  • Date: Mon Apr 7 17:43:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívok minden kedves érdeklõdõt

,,Kvantumteleportáció általános Hilbert-tereken és az optikában''

címû doktori (PhD) disszertációm nyilvános vitájára, melynek helyszíne a
Szegedi Tudományegyetem Elméleti Fizika Tanszékének elõadóterme (Szeged, Tisza
Lajos krt. 84-86.), idõpontja: 2003 április 15. kedd, délelõtt 10:30 óra.

A tézisfüzet a

http://optics.szfki.kfki.hu/~kmatyas/km_tezis.pdf

, a disszertáció a

http://optics.szfki.kfki.hu/~kmatyas/kmatyas_phd.pdf

webhelyen tekinthetõ meg.

Üdvözlettel:

Koniorczyk Mátyás
MTA SZFKI,
PTE TTK Fizikai Intézet
--
Matyas Koniorczyk
Dept. of Nonlinear and Quantum Optics,
Research Institute for Solid State Physics and Optics
Hungarian Academy of Sciences
url: http://optics.szfki.kfki.hu/~kmatyas

  • [Fizinfo] meghivo PhD vedesre, Matyas Koniorczyk, 04/07/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page