Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI szeminarium 03/4/8 Kriza

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI szeminarium 03/4/8 Kriza


Chronological Thread 
  • From: "Gabor Fath" <fath AT szfki.hu>
  • To: "Seminar" <seminar AT szfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI szeminarium 03/4/8 Kriza
  • Date: Thu Apr 3 15:41:01 2003
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

SZ F K I SZ E M I N Á R I U M

Kriza György (SZFKI):
"Disszipáció Bi2Sr2CaCu2O8+delta
magashõmérsékletu szupravezetõben"

Idõpont: 2003. április 8 (kedd) de. 10:00 óra
Hely: MTA KFKI SZFKI, I. épület, I. emelet, Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Fáth Gábor

fath AT szfki.hu

_______________________________________________
seminar mailing list
seminar AT www.szfki.hu
http://www.szfki.hu/mailman/listinfo/seminar  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI szeminarium 03/4/8 Kriza, Gabor Fath, 04/03/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page