Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] HIRADO Meghivo ELFT Vakuumfizikai szakcsoportjanak KLUBDELUTANJAra

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] HIRADO Meghivo ELFT Vakuumfizikai szakcsoportjanak KLUBDELUTANJAra


Chronological Thread 
  • From: Szikora Bela <szikora AT ett.bme.hu>
  • To: "'fizinfo AT sunserv.kfki.hu'" <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] HIRADO Meghivo ELFT Vakuumfizikai szakcsoportjanak KLUBDELUTANJAra
  • Date: Mon Mar 31 22:31:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

HIRADO Meghivo ELFT Vakuumfizikai szakcsoportjanak KLUBDELUTANJAra

MEGHÍVÓ
=======

Az ELFT Vákuumfizikai Szakcsoport közös rendezvénye
a IUVSTA Magyar Nemzeti Bizottságával és a Vékonyréteg Szakcsoporttal

1. napirendi pont
Elõadó: Dr. Szõkefalvi-Nagy Zoltán (KFKI RMKI)
Cím: A KFKI RMKI proton mikroszondája

2. napirendi pont
A szakcsoport jelöltjeinek meghatározása az ELFT új vezetõségébe.

Az ELFT jelölõbizottsága felhívására április elsõ felében jelöltjeinket
meg kell nevezzük. Ezen személyek kiválasztása lehetséges a bizottság
által jelöltek közül, vagy önálló új javaslatként is. A jelölõbizottság
által eddig jelöltek névsora:

Beke Dezsõ, DE, Debrecen (elnökségi tag)
Berkes József, PTE, Pécs (elnökségi tag/felügyelõ biz.tag)
Frei Zsolt, ELTE (fõtitkárhelyettes)
Gyulai József, AEKI (elnökségi tag)
Hartlein Károly, BME (fõtitkar, elnökségi tag)
Holics László, Bp. (elnök)
Juhász Nándor, Szeged, (elnökségi tag)
Kopcsa József, Debrecen (elnökségi tag)
Kotek László, PTE, Pecs (elnökségi tag/felügyelõ biz. tag)
Kovách Ádám, Debrecen (elnok, alelnök,felügyelõ biz. tag)
Lendvai János, Bp. (elnökségi tag, fõtitkár)
Lévai Péter, RMKI (fõtitkárhelyettes)
Molnár Miklós, SzTE (elnökségi tag, alelnök)
Nagy D. Lajos, RMKI (elnök, elnökségi tag)
Németh Judit, ELTE (elnök, alelnök,elnökségi tag)
Pálinkás József, DE (elnök, elnökségi tag)
Patkós András, ELTE (elnök, alelnök, elnökségi tag)
Pellet Sándor, OSSKI (elnökségi tag)
Radnóczi György, AEKI (felügyelõ bizottság elnöke)
Rajkovits Zsuzsa, ELTE (alelnök, elnökségi tag)
Rosa Géza, Paks (fõtitkár)
Sulik Béla, ATOMKI (ellenõrzõ bizottsági tag)
Szabó Gábor, SzTE (fõtitkár)
Tichy Géza, ELTE (fõtitkár, elnökségi tag)
Tóth Eszter, Bp. (elnök)
Ujfaludi László, Eger (elnökségi tag)
Újvári Sándor, Székesfehérvár (elnökségi tag)
Ungár Tamás, ELTE (elnökségi tag)
Varga Gáborné, Bp. (alelnök, elnökségi tag)
Vértse Tamás, ATOMKI (elnökségi tag/felügyelõ biz. tag)
Zsudel László, Miskolc (elnökségi tag)

A Társulat új vezetõségének megválasztási elõkészületei
felelõsségteljes feladatunk, részvételére feltétlen számítunk.
Helyszín: ELFT Székház Bp. I. Fõ u. 68. II.em. 222. terem.
Idõpont: 2003. április 8. kedd 14 óra.


A Társulat új vezetõségének megválasztási elõkészületei felelõsségteljes
feladatunk, részvételére feltétlen számítunk.Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Dr. Lohner Tivadar
a Vákuumfizikai Szakcsoport elnöke


+-------------------------------------------------------------+
| Bela Szikora Dr. PhD. Associate Professor |
| Department of Electronics Technology T: (+36 1) 463 3635 |
| Technical University of Budapest (+36 1) 463 2740 |
| Goldman ter 3, V2 239., Fax: (+36 1) 463 4118 |
| H-1111 Budapest XI http://www.ett.bme.hu |
| Hungary E-mail:
szikora AT ett.bme.hu
|
+-------------------------------------------------------------+
  • [Fizinfo] HIRADO Meghivo ELFT Vakuumfizikai szakcsoportjanak KLUBDELUTANJAra, Szikora Bela, 03/31/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page