Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Javaslatkeres tarsulati dijakra

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Javaslatkeres tarsulati dijakra


Chronological Thread 
  • From: "Dr. Kovach Adam" <kovach AT atomki.hu>
  • To: "Fizinfo" <Fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Javaslatkeres tarsulati dijakra
  • Date: Mon Mar 31 14:53:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is ki szándékozzuk osztani az ELFT
érmeit és díjait. Ezúton is kérem a Társulat szakcsoportjait, a területi
szervezeteket és a társulat valamennyi tagját, hogy a Társulat díjainak
odaítélésére vonatkozó javaslatokat (pályázatokat)
2003. április 30-ig
szíveskedjenek eljuttatni a társulat titkárságára (Budapest, Fő u. 68.,
postacím: Pf. 433, Budapest 1371).
A díjak odaítélésével kapcsolatban az Alapszabály vonatkozó rendelkezései az
irányadóak, a díjak kiosztására az előreláthatólag május 31-én
megrendezendő küldöttközgyűlésen kerül sor.
A Társulat díjaira az Alapszabály szerint a társulat szakcsoportjai és
területi szervezetei, valamint a társulat tagjai tehetnek javaslatot, de
minden társulati tag maga is pályázhat a díjakra. A díjak elnyerésének a
társulati tagság nem feltétele A javaslatokat és a pályázatokat az illetékes
szakcsoportok véleményével együtt a társulat weblapjáról letölthető, vagy a
titkárságon beszerezhető űrlap felhasználásával kell a Társulat titkárságára
eljuttatni.
A díjazottak személyéről a Díjbizottság javaslata alapján a társulat
Elnöksége dönt.
Kovách Ádám
főtitkár
  • [Fizinfo] Javaslatkeres tarsulati dijakra, Dr. Kovach Adam, 03/31/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page