Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Tanulás kognitív konfliktus...

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Tanulás kognitív konfliktus...


Chronological Thread 
  • From: mmiklos AT physx.u-szeged.hu
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Tanulás kognitív konfliktus...
  • Date: Thu Jan 23 10:16:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád Megyei Csoportja, a Szegedi
Tudományegyetem Természettudományi Kar Kísérleti Fizikai Tanszéke és a
Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar Fizika Tanszéke szervezésében

Prof. Dr. ZENO SCHLETT (Temesvári West Egyetem)

tart elõadást "Tanulás kognitív konfliktus elõidézésével" címmel.

Az elõadás kezdési idõpontja: 2003. január 30. (csütörtök) 15 óra
helyszíne: SZTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék
Szeged, Dóm tér 9. I. emelet, Budó Á. tanterem

Az elõadás azokat a premisszákat mutatja be, amelyek a kognitív
konfliktus
elõidézésével történõ tanulás módszeréhez vezettek. Ez a módszer egy
újfajta tudás-átadáson alapul, az egyéni érdeklõdést stimulálva és a
kiváncsiságot felkeltve, a tanulók szeme elõtt történõ kísérletezéssel
olyan információt vagy fizikai törvényt "megcáfolva", amelyet egyhangúlag
elfogadottnak tekintünk. Ezt a módszert több, a fizika tanulásából vett
példán mutatja be az elõadó, ugyanis a fizika tantárgy kiválóan alkalmas a
módszer demonstrálására. Az elõadás magyarázattal és olyan gyakorlati
alkalmazások bemutatásával zárul, melyek az új tudás átadását bizonyító
kísérletekkel kapcsolatosak, illetve azokkal a konklúziókkal függnek össze,
amelyek ezen módszer hatékonyságára vonatkoznak.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
(Molnár Miklós)

  • [Fizinfo] Tanulás kognitív konfliktus..., mmiklos, 01/23/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page